Digitalradio Norge: Sveits: Grønt lys for FM-slukking

Bruken av digital radio i Sveits er nå så høy at FM som distribusjon gradvis kan faset ut, utfasingen begynner i 2020.

Sveitsiske myndigheter gjorde vedtaket 25.oktober for å tilrettelegge for en overgang til DAB+, i følge en pressemelding fra sveitsiske myndigheter. Vedtaket bekrefter planen om en sveitsisk FM-slukking mellom 2020-2024. Vedtaket ble fattet gjennom en revisjon av radio- og fjernsynsbestemmelsene og tilsier at DAB + vil bli hoveddistribusjonen for radio fra og med 2020, parallelt med den etterfølgende frakoblingen av FM.

Siden 2016 har en majoritet av radiolyttingen skjedd via digitale flater som DAB+ og mobil. I Sveits skjer 57 % av radiolyttingen digitalt, viser målingen som ble gjort våren 2017.Sveitsisk radiobransje og myndigheter har siden februar 2017 hatt  informasjonskampanjen ” Radio zeith um” om overgangen fra FM til DAB+.

Alle radiostasjoner fått også fått forlenget sine FM-konsesjoner fra 2019 til 2024. Dette skal, i følge pressemeldingen skape den stabilitet som kreves for at bransjen skal klare overgangen til digital radio.

Av Mari Hagerup