2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Arkitektbedriftene: Ikke betal for mye!

Det er snart tid for fakturering av 2. halvårs kontingent for våre medlemmer. Korrekte opplysninger påvirker også eventuelle forsikrings- og abonnementsavtaler (MAKS/AY). Det er derfor i våre kunders egen interesse å holde bedriftens opplysninger i vårt register oppdatert.

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Fellesorganisasjonen: Ny rapport: Slik løser vi vernepleiermangelen

I fjor avdekket FO at Norge mangler 20 000 vernepleiere. 24. juni lanserte forbundet rapporten som presenterer løsningen på vernepleiermangelen.

DET SOM SKAL TIL: En undersøkelse om faktorer med betydningen for rekruttering av vernepleiere
DET SOM SKAL TIL: En undersøkelse om faktorer med betydningen for rekruttering av vernepleiere

Juni 2020 lanserte FO rapporten «Ingen tid å miste» (PDF, 1MB) som avdekket at Norge mangler over 20 000 vernepleiere. Ett år senere kom oppfølgeren «Det som skal til», en rapport som forteller myndighetene og arbeidsgivere hvordan de kan utdanne, rekruttere og beholde vernepleierfaglig kompetanse i fremtiden.

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Fellesorganisasjonen: Nå starter lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene

I dag kl. 10.00 møtes Spekter og LO Stat for å overlevere kravene i sykehusoppgjøret. Fristen for å komme til enighet er ved midnatt.

Når forhandler vi om den nye lønna til deg som jobber i et helseforetak
REPRESENTERER FO: Marit Selfors Isaksen deltar i forhandlingene med Spekter på vegne av FOs medlemmer.

Forhandlingene i dette lønnsoppgjøret gjelder deg som jobber i et helseforetak (tariffområde Spekter helse). Her har FO om lag 2400 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og DPSer.

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Helse Fonna HF: Forskarteam får millionstøtte frå Forskningsrådet

Forskningsrådet delte denne veka ut 1,3 milliardar kroner i støtte. Blant prosjekta som er prioritert er forskingsprosjektet ANeED.

ANeED er tildelt 16 millionar kroner, og dette er første gongen forskarar frå Helse Fonna får støtte frå Forskningsrådet.

Forskarteam: Elin Holst-Larsen (t.v.), Arvid Rongve og Marthe Alver Hovsbakken står i spissen for forskinga, som no har fått millionstøtte i Forskningsrådet. Foto: Eirik Dankel 

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Kristelig Folkeparti: Rett hjelp til rett tid!

– Altfor mange unge synes livet er tungt nå. Derfor har vi sørget for mer penger for å hjelpe unge som sliter med sin psykiske helse. De som har det vondt skal få hjelp, sier Tore Storehaug, KrFs finanspolitiske talsperson.

De siste årene har det vært en svært negativ utvikling blant unge som rapporterer at de sliter psykisk. En utvikling som pandemi-, isolasjon- og krisetid har forsterket. Nært halvparten av alle studenter har det som kan karakterisere som høyt nivå av psykiske plager og 1 av 5 har vurdert å ta sitt eget liv. På samme tid er det også svært få av dem som søker hjelp.

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Norsirk: Hva er et batteri?

Morten Onsrud er fagsjef for batterier i Norsirk. Han har også en doktorgrad i litium-ion batterier. Det gjør han til vår egen ekspert! Han har blitt stilt spørsmål opp gjennom tiden som vi velger å dele denne sommeren. Det aller første spørsmålet er; hva er et batteri?

– Et batteri er en innretning/dings som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi, altså en energibeholder, forklarer Morten i Norsirk. -Omdanningen kan også reverseres, og da sier man at batteriet er oppladbart, forklarer fagsjefen.

Les mer

2194

nyhetsrommet.no24. juni 2021

Greenpeace Norge: Greenpeace aksjonerer mot nye oljelisenser

Greenpeace utførte i morgentimene en fredelig aksjon i protest mot utdelingen av nye oljelisenser i 25. konsesjonsrunde. Miljøorganisasjonen krever at den neste regjeringen går inn for full stans i all oljeleting.

Etter at det ble kjent at olje- og energiminister Tina Bru i går delte ut fire nye oljelisenser, gikk Greenpeace i morgentimene til aksjon utenfor Olje- og energidepartementet. Aktivister klistret opp budskapene “La olja ligge” og “Norsk olje koker kloden” på departementets fasade.

Les mer