1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Historisk samarbeidsavtale mellom Finnmark og Lappland

Foto; Nina M Austad - Klikk for stort bildeFoto; Nina M Austad

Tirsdag i neste uke skriver Finnmark fylkeskommune og Lappland en samarbeidsavtale for første gang.

Avtalen er fireårig og dreier seg om temaene:

  • Regional utvikling
  • Transport og kommunikasjon
  • Utdanning, forskning og innovasjon
  • Kultur
  • Framtidssamarbeid

Avtalen undertegnes ved en seremoni på fylkesbiblioteket i Vadsø tirsdag den 26. september kl 1730.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. september 2017

Finnmark fylkeskommune: De skaper bolyst i Gamvik

Daglig leder Oddbjørn Hansen og Torfinn Brun fra Gamvik Frivilligsentral. - Klikk for stort bildeDaglig leder Oddbjørn Hansen og Torfinn Brun fra Gamvik Frivilligsentral.

 

Finnmark fylkeskommune tildeler årets bolystpris til Gamvik Frivilligsentral.

Fylkesutvalget ble tirsdag enige om en vinner blant de nominerte til Bolystprisen 2017.

Årets vinner er Gamvik Frivilligsentral, på bakgrunn av sentralens evne til å snu utvikling i tøffe tider. Sentralen peker seg spesielt ut med gode aktiviteter hele året, for både barn og unge og pensjonister.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Valgoppgjøret godkjent

Stortingsvalg - Klikk for stort bilde

Det endelige resultatet ved stortingsvalget i Finnmark 2017 er klart. Det var bare små endringer i oppgjøret, men de får ingen innvirkning på det endelige resultatet. Fylkesvalgstyret godkjente valgoppgjøret tirsdag.

I alt ble det avgitt 39 381 stemmer. Det gir en fremmøteprosent på 72,9. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 78,2 prosent.

Høyest var valgdeltakelsen i Nesseby med en frammøteprosent på 78,3. Lavest var frammøtet i Måsøy med et frammøte på 63,8 prosent.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Stiller tydelige krav til Castberg-operatør

Fylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil ASA - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil ASA

 

– Fylkeskommunen må være tydelig på at utbyggingen av Johan Castberg skal gi positive ringvirkninger, verdiskaping og kompetansebygging både i Hammerfest og fylket for øvrig, sier fylkesrådmann Øystein Ruud.

Fylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Fylkesrådmannen er i sin innstilling klar på fylkeskommunens krav til ringvirkninger og kompetansebygging i fylket.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. september 2017

Digitalradio Norge: Riksdekkende radio er heldigital på Sørlandet og Vestlandet

I dag ble det historisk stille på FM i Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. Nå er alle riksdekkende radiosendinger på DAB og andre digitale plattformer.  

-Kl 10.00 i dag ble FM-senderne til kanaler som P4 og Radio Norge skrudd av etter lang og tro tjeneste. Dermed er all riksdekkende radio i de fem fylkene heldigital. Det betyr flere kanaler og et større radiotilbud for alle som bor her, sier Ole Jørgen Torvmark, Daglig leder i Digitalradio Norge.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. september 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult kjøper VVSPLAN

Ronny Røreng, Geir O Samuelsen, Vegar Alterås, Lars Beck, Sonja Ruud, Kjell Inge Sævdal, og Kjell Kristiansen

Multiconsult har inngått en avtale med VVSPLAN om å overta virksomheten fra 11. september 2017. Oppkjøpet er et ledd i Multiconsults økte satsning i midtre og sørlige Nordland.

– Vi har et mål om å etablere en betydelig virksomhet i regionen, både når det gjelder antall medarbeidere og bredde i tjenestetilbud. Gjennom en betydelig lokal tilstedeværelse har vi nærhet til kundene våre, samtidig som vi kan trekke på øvrig kompetanse i Multiconsult-gruppen, sier Kjell Kristiansen, direktør Midt i Multiconsult i en pressemelding.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. september 2017

Statsbygg: Enova-støtte til Statsbygg

Statsbygg har denne uken mottatt tilskudd fra Enova på nesten 7 millioner kroner til energisparingstiltak i sine bygninger.

I tillegg har Statsbygg selv lagt til 30 millioner kroner over eget budsjett. Det resulterer i tiltak for til sammen 37 millioner kroner i år.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Statsbygg: Statsbyggkonferansen 2017 – Holdbarhet: Fremtiden

 

Statsbyggkonferansen 2017 går av stabelen mandag 13. november i den norske Opera og ballett sine lokaler.

Fremtiden er ukjent, men våre statsbygg skal vare lenge. Bygningene og eiendommene vi har ansvar for skal være effektive når det gjelder arealer og energi – også i fremtiden. Det betyr at vår planlegging og prosjektgjennomføring må være fleksibel og åpen for en fremtid og behov vi ikke kjenner i dag.

Les mer