2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI skal forske på koronaspredning

De neste seks månedene skal forskere kartlegge hvor mye SARS-CoV-2-virus som finnes i luften og på overflater på sykehus, t-banestasjoner og en flyplass i Norge.

Illustrasjon av et SARS-CoV-2 virus som binder seg til ACE2 reseptorer på en celle i menneskekroppen. Dette er første stadium i en Covid-19 infeksjon. Illistrasjon: Shutterstock / Kateryna Kon

– Kollektivtransport, flyplasser og sykehus er svært viktige når det gjelder smittespredning, sier seniorforsker Jostein Gohli.
Derfor rykker Gohli og forskerteamet nå i mai ut med vattpinner og forskjellige lufthøstere for å ta prøver av overflater og luft der mange folk ferdes. Prøvene skal samles inn en gang i uken. Målet er å finne ut hvor stor risiko det er for å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder. Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

Logiq AS: Intensivkurs for smartere løsninger

ByggSammen er et modulbasert kursprogram for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen.
Fokus i intensivprogrammet er å løse praktiske problemstillinger som hindrer digitalisering i enkeltbedrifter og i bransjen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

Statsbygg: Restaureringsarbeid holder Gamlehaugen stengt

Gamlehaugen holdes vanligvis åpen for publikum fra juni tom. august, men i år holdes det stengt på grunn av restaureringer både ute og inne

Gamlehaugen blir restaurert slik at boligen igjen vil framstå som på Christian Michelsen tid. Entreen, spisestuen, musikkværelset og damesalongen på Gamlehaugen er under arbeid. I tillegg restaureres mur og vinduer på alle fasader. Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Forsvaret trenger en tydelig retning

FFI var en av de sentrale deltakerne da Stortinget denne uka inviterte til høring om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

FFI har fra før bidratt til grunnlagsarbeidet med langtidsplanen. Tirsdag 12. mai inviterte Utenriks- og forsvarskomiteen til høring om planen. FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal og forskningsdirektør Espen Skjelland deltok fra på FFIs styrerom på grunn av koronatiltakene.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?

Spesialistene har kunnskap og kompetanse som Forsvaret trenger. En ny FFI-rapport søker å forklare hvorfor de likevel slutter.

Cybertekniker-elever under termineringskurs på Jørstadmoen.

En spesialist i Forsvaret kan være så mangt. Fra hundefører til skarpskytter. Felles for spesialistene er at de besitter unik kunnskap innen sitt fagfelt og at de spiller en sentral rolle i Forsvarets operative evne.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Logiq AS: Høy kundetilfredshet hos Logiq

Tidligere i år gjennomførte vi en undersøkelse om kundetilfredshet hos Logiq, til et stort antall av våre kunder.

Kundetilfredshet har hele tiden vært en prioritert del av vår strategi. Vi opplever i samtale med kundene våre at mange er fornøyde, men det er veldig godt å få det bekreftet.
De ansatte på Logiq Servicedesk er i tett kontakt med kundene fra hele Norden. De oppnår mange gode relasjoner gjennom lange kundeforhold.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut Blått bygg-konkurranse

Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for satsingen på hav og helse ved Nord universitet. Nå lyser Statsbygg ut anbudskonkurransen.

Blått Bygg vil sette Nord universitet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i landsdelen. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut konkurranse om Statens hus i Vadsø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser Statsbygg nå ut en totalentreprise som omfatter full rehabilitering og endring av planløsning i bygg B ved Statens hus i Vadsø. Bygget består av fire etasjer, samt kjeller og loft, med en grunnflate på ca. 970 kvm.

Det ble vedtatt en ny struktur for Fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 der Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark ble slått sammen til ett embete med delt lokalisering. Hovedsetet for det nye embetet ble besluttet lagt til Vadsø.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Meir støy i havet kan skade fisk og pattedyr

Småkval kan flykte i dagevis. Delfinar kan miste høyrselen. Den menneskeskapte støyen i havet aukar. Oljeleitinga i nord kan få store følger for dyrelivet under vassflata, fortel ein ny FFI- rapport.

Merking av spermkval skjer ved hjelp av lange stenger som denne. FFI/Saana Isojunno

Ei gruppe forskarar frå FFI og Havforskingsinstituttet har no publisert ein omfattande rapport om effektar av støy i havet. FFI-rapporten tek for seg både kva ein veit i dag, og kva tiltak som krevst framover.
Forskarane legg vekt på at kraftig lyd under vatn kan påføre pattedyr direkte skade.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. april 2020

Statsbygg: Statsbygg pusser opp på Bygdøy

Statsbygg har tidligere istandsatt flere eiendommer på Bygdøy, blant dem Kongsgården og Bygdøy sjøbad. Etter påske starter oppussingen av hovedhuset på gårdstunet Hengsenga.

Hovedbygningen på Hengsenga ble oppført av bokhandler Dybwad i 1848. Den har tidligere hatt to eiere: Lord Bamford og kong Oscar II, som ga enga til staten. Bygningen har gjennomgått mange endringer opp igjennom årene. Nå skal den tilbakeføres til slik den var i 1883 med to større familieleiligheter.

Les mer