2122

nyhetsrommet.no15. april 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: To bøker til topps i FFIs forskerkåring

Hvilken virkning har egentlig et våpen? Og hvem var han, den avdøde ideologen bak jihadismen?

FFI-forskere står bak «Våpenvirkninger», en usedvanlig nøye gjennomarbeidet og godt illustrert bok om fysiske og kjemiske virkninger av ulike våpen. Bak står fra venstre Ove Dullum, Odd Harry Arnesen og Morten Huseby, foran fra venstre Jan Arild Teland, Reza Rahimi og Jo Hagness Kiran. Foto: FFI.

To fagbøker med vidt forskjellig innhold gikk til topps da Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kåret fjorårets beste forskningsformidling.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no12. april 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Spermal var norsk napalm

Et overskuddsprodukt fra hvalfangsten fanget forskernes interesse.

Spermal fylles på en bombe før et forsøk på Gardermoen i 1954. Foto: FFI

Et kuriøst og mye omtalt produkt i FFI-historien oppsto i 50-årene: Forskerne utviklet en norsk variant av napalm. Vi kjenner napalm som et fryktelig våpen fra Vietnamkrigen. Det har festet seg i kulturen, i form av pressebildet av de løpende nakne barna i en vietnamesisk landsby fra 1972. I «Apokalypse nå» (1979) har oberst Kilgore filmens mest skremmende replikk: «I love the smell of napalm in the morning».

Les mer

2122

nyhetsrommet.no12. april 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Kan et norsk patent beskytte Forsvaret mot pandemier og biologiske stridsmidler?

FFI og oppstartsbedriften SoftOx Solutions skal eksperimentere med et norskutviklet produkt for desinfisering og sårskyll til bruk i Forsvaret.

Forebyggende helsearbeid er en viktig oppgave i Forsvarets sanitet, og inkluderer hygiene og smittevern.
Dersom denne oppgaven ble forsømt er det estimert at det vil kunne redusere antall krigsdyktige soldater med så mye som 25 prosent. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Koronapandemien har vist hvor sårbart samfunnet er for virus. Det angår også Forsvaret.

– I framtiden kan vi ikke se bort fra at grupper eller nasjoner vil bruke sykdomsfremkallende mikrober og virus for å skade et samfunn eller svekke dets forsvar, påpeker forskningsleder Øyvind Voie ved FFI.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no8. april 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: I dag slipper FFI sin nye forsknings- og utviklingsplan

– Den teknologiske utviklingen går raskt og stiller store krav til Forsvaret. Denne planen skal bidra til at Forsvaret er i stand til å møte morgendagens utfordringer, sier FFI-direktør Espen Skjelland.

Tirsdag 6. april ble den nye forsknings- og utviklingsplanen fra Forsvarets forskningsinstitutt formelt overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. De kommende fire årene har instituttet planlagt aktiviteter og prosjekter for minst fire milliarder kroner.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no5. mars 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Den første finansieringen

– Trenger De i grunnen ikke en million?

FFIs første direktør, Fredrik Møller, har selv skrevet om hvordan det første budsjettet ble avklart i Forsvarets Overkommando.

Norge 1946: Det var kronisk mangel på alt. Det skortet på både lokaler og utstyr til norsk forskning. Ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim og i det vitenskapelige miljøet i Bergen var det skrint.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no24. februar 2021

Made in England: Historien bak FFI

På 1930-tallet var det ingen organisert forskning i Forsvaret overhodet. Hvor og hvordan oppstod da tanken bak FFI?

Alt startet i England. Tanken om et norsk militærteknologisk forskningsinstitutt ble luftet allerede i 1941. Krigen var i gang. Tyskerne seiret på alle fronter.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no22. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Forskning på temaet er sentralt for å få bukt med utfordringene. I en ny FFI-rapport presenteres resultatene av en omfattende undersøkelse.

I rapporten «Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret» presenteres resultatene fra en omfattende undersøkelse blant Forsvarets ansatte. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø for både ansatte og menige er derfor viktig for Forsvaret, som har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no16. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI fyller 75 år, hva nå?

Avtroppende FFI-direktør John-Mikal Størdal tror FFI vil være viktig for norsk forsvarsevne, sikkerhet og teknologiutvikling også de kommende 75 årene.

Denne episoden av Ugradert er spesiell av to årsaker. For det første markerer den starten på FFIs jubileumsår – vi fyller nemlig 75 år i år!

For det andre er podkasten noe av det siste administrerende direktør John-Mikal Størdal gjør før han flytter til Paris.

Les mer

2122

nyhetsrommet.no15. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Torsdag lander norsk teknologi på Mars

En georadar fra Forsvarets forskningsinstitutt er om bord på Nasa-kjøretøyet som skal lete etter tidligere liv på Mars.

Torsdag dundrer Mars2020 sonden inn i marsatmosfæren etter å ha vært på reisefot gjennom rommet i mer enn seks måneder. Ca. kl 21.55 vet vi om landingen gikk bra og kjøretøyet står trygt på bakken. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech.

– Dette er en historisk uke i norsk teknologi- og romfartshistorie, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

Torsdag 18. februar kl. 21.45 lander Nasas nyeste Mars-ekspedisjon.

Les mer