Digitalradio Norge: 1 million biler med DAB

Norsk radio blir heldigital og gjennom 2017 opphører de nasjonale FM-sendingene. Etter dette sendes radio kun via digitale plattformer som DAB, internett og digital-tv.

 

– Stadig flere biler monterer DAB-radio i bilen etterhvert som digital radio overtar rundt om i landet. 38 prosent av bilene har i dag en DAB-radio, det betyr at halvparten av bileiere som hører radio daglig, har DAB i bilen, sier Ole Jørgen Torvmark som er daglig leder i Digitalradio Norge.

Tallene er hentet fra Kantar TNS’ Digitalradioundersøkelse fra juni 2017. 32 prosent hadde DAB i bil i februar 2017.

I følge undersøkelsen er det 73 prosent av alle radiolytterne som nå hører digital radio hver dag. Dette tilsvarer mer enn 2 millioner nordmenn. DAB er den mest brukte digitale plattformen for radio. 62 prosent oppgir å bruke DAB, 22 prosent bruker nett og 12 prosent bruker tv-mottageren for å høre radio. 52 prosent bruker FM. Tallene tar høyde for at noen hører på flere lydkilder i løpet av en dag.

Nøkkeltall Digitalradioundersøkelsen juni 2017

  • 78 prosent har en eller flere DAB-radioer
  • 38 prosent har DAB-radio i bilen (dette tilsvarer mer enn 1 million nordmenn)
  • 73 prosent av de daglige radiolytterne bruker digital radio (dette tilsvarer mer enn 2 millioner nordmenn)

FAKTA OM FM-SLUKKING:

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Kommersielle lokalradioer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger slukker FM-sendinger samtidig med rikskanalene.

Lokalradio fortsetter å sende på FM.

DETTE ER DIGITAL RADIO

Digital radio er radio over DAB, nett, mobil eller tv-apparater.

Norge har 30 riksdekkende kanaler på DAB.

DAB-kanaler sendes i to sendernett med ulik dekning. NRKs radionett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

FM-radioer kan brukes videre ved hjelp av adapter. Adapter finnes både for bil- og hjemmeradio.

Norge er ett av 41 land som innfører DAB.

Av radio.no