2913

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Norsk Folkehjelps respons på statsbudsjett 2022

Norsk Folkehjelp savner et statsbudsjett som i større grad reduserer ulikhet, styrker kampen mot rasisme, og som styrker frivillig redningstjenste.

Abahlali baseMjondolo Movement er en Sør-afrikansk sivilsamfunnsorganisasjon som kjemper for de fattige og husløse sine rettigheter. Denne type organisasjoner trenger all den støtte den kan få. Foto: Abahlali baseMjondolo

Bistand og utviklingshjelp
Norsk Folkehjelp er svært fornøyde med det høye nivået på bistandsbudsjettet. Mange land vil kjempe mot pandemiens konsekvenser i lang tid – forskjellene har økt, og vil nok fortsette å øke.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no12. oktober 2021

Nordkraft: – Nå skjer det i Narvikregionen

Stort overskudd av fornybar energi er kanskje det viktigste av fortrinnene i vår region. Men det er ikke alt. – For å lykkes må helheten være bra, sier Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft.

I Narvik er det fire unike områder når det planlegges for kraftkrevende industri: Kvandal, Hergot, Ballangsleira og Framneslia. Alle fire er vel egnet, men med ulike fortrinn: grad av redundant kraft, fibertilknytning, tilgang på prosessvann, størrelse og logistikk.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no11. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Åpnet Restauration og utvandringssenter

Alle gjestene fikk være med på snorklippingen da Utvandringssenteret på Utstein Kloster Hotell ble åpnet.

For å knytte historien sammen med dagens gode samarbeid mellom vår region og USA, ble et nytt Utvandringssenter åpnet på Utstein Kloster Hotell 9. oktober. På selveste Leiv Eriksson Day.

9. oktober 1825 gikk 53 personer i land i New York etter å ha seilt i flere måneder i sluppen Restauration fra Stavanger. Denne ferden regnes som starten på utvandringen til USA, og i USA er dagen offisiell flaggdag.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no8. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Selvansvarlighet – det er deg og meg det!

Tiden er nå, vi kan ikke vente lenger med å handle! Vi har nok underlag fra rapporter til å ta ansvar og gjøre tiltak for klima og kloden vår. Slutt å peke på andre og forvente at andre skal løse dette.

Du og jeg kan begynne å forholde oss til eget ansvar og jeg ønsker meg ordet selvansvarlighet inn i den norske ordboken. Vi har tre nivåer når det gjelder den store globale klimakrisen vi står i nå. Og den jobben starter på hjemmebane og i våre daglige liv. Hvert lite valg du tar, trekker deg mot et bedre klima. Mer om det snart.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no8. oktober 2021

Elflyportalen: TØI: Bør støtte Elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse, og anbefaler derfor at myndighetene legger til rette for og støtter en slik demonstrasjonscase. Rapporten anbefaler også avgiftsfordeler for elfly og reiser med disse, ikke helt ulikt de vi har og har hatt for elbil.

Rapporten, som ble presentert på bærekraftskonferansen Pionér 7. oktober, er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Start Norge AS, og utreder «Fremskyndet innfasing av elfly i Norge: mulige samfunnsmessige konsekvenser og virkemidler».

Les mer

2913

nyhetsrommet.no7. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Energi og optimisme på Pionér!

Pionér handler om bærekraft, grønn omstilling, nyskaping og kommersialisering. Konferansen har etablert seg som en stor og viktig møteplass for et framoverlent næringsliv, ambisiøse kommuner, og et engasjert universitetsmiljø på Ullandhaug.

Bærekraftskonferansen ble i dag arrangert for tredje året på rad, og sparket i gang av to opprømte herremenn; Njål Skår fra Starebanken Vest og Harald Minge fra Næringsforeningen.

Les mer