FFI – Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og er organisert som en etat med spesielle fullmakter, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFI har til formål å driver forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er rådgiver for Forsvarets strategiske ledelse. Spesielt skal instituttet se trekk ved vitenskapelig og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen.

logo_bilde_680X400

Hjemmeside: www.ffi.no

Adresse: Instituttveien 20, 2007 Kjeller
Postadresse: Postboks 25, 2027 Kjeller
Telefon: +47 63 80 70 00
Faks: +47 63 80 71 15
E-post: ffi@ffi.no
Omsetning: 939 MILL. NOK
Antall ansatte: 719
Stiftet: 1946
Årsrapporter: 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012


Pressekontakter:

(klikk på bildet for høyere oppløsning)

4497097374_1b8d99384b_o

Anne-Lise Hammer
Kommunikasjonssjef

M: +47 63 80 71 03
E: anne-lise.hammer(at)ffi.no

Informasjonsenheten:

Telefon: +47 63 80 71 30  E-post: info@ffi.no

Vakttelefon: 993 87 130 (utenom arbeidstid, ikke SMS)