Kristelig Folkeparti: Ropstad (KrF) Historisk mange lærere per elev i offentlige skoler

– Denne delrapporten viser at KrFs kamp for en lærernorm har vært en stor suksess, sier KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Mandag kan regjeringen melde at det i skoleåret 2020-2021 aldri har vært flere lærere per elev i offentlige skoler enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene. Det viser en delrapport fra NIFU om statusen av innføring av normen fram til og med koronapandemien i 2020.

Det var i budsjettenigheten for 2018 KrF fikk gjennomslag for innføringen av en lærenorm, som innebærer at det skal være maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse

– Jeg er glad for at vi ser lærertettheten øker i norsk skole. Nå har all evaluering siden vårt gjennomslag for Lærernormen vist at den har påvirket tallet på elever per lærer i positiv retning. Dette året har vist oss hvor viktig lærere er i barns liv, og at det å ha en tett og god relasjon til elevene er viktig, sier KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– KrF vil alltid være på barnas lag i skolepolitikken. Alle barn fortjener å bli sett, lyttet til og hjulpet uansett hvilken kommune de går på skole i. Høyere lærertetthet gjør det enklere å tilpasse undervisningen for elever som har ulike behov for tilrettelegging og høyere lærertetthet gjør det enklere å tilpasse undervisningen til alle elevene, sier Ropstad og forteller at KrF ønsker å følge opp Lærernormen.

Han viser til at delrapporten fra NIFU viser at det er flere kvalifiserte lærere og at de fleste kommuner er nære ved å oppfylle normen. Særlig lærertettheten på 1.-4. trinn har økt. I dag ligger tallet på 14 elever per lærer på disse trinnene – en overoppfylling av normen. Delrapporten baserer seg på tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og case-studier.

– Jeg er glad for at lærerne i evalueringen forteller at lærertettheten er av betydning for deres kapasitet til å se, hjelpe, tilrettelegge for og bygge en god relasjon til eleven, sier Ropstad

Bekymret for Sp

Han er bekymret for at lærernormen ikke vil følges tilstrekkelig opp dersom Senterpartiet kommer til makta etter høstens valg.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at Senterpartiet ikke vil forplikte seg til lærernormen. De sier de vil videreutvikle lærernormen, men ivareta kommunenes handlefrihet. Dette har blitt prøvd før. I perioden 2004-2017 ble det bevilget 1,3 milliarder kroner av regjeringen til å styrke lærertetthet i kommunene. Kommunene var gitt eget handlingsrom. Prognosene var at dette skulle gi 1800 nye lærerstillinger. Det ble kun 198, fastslår Ropstad.

Kontakt for oppfølging:
Kommunikasjonsrådgiver, Jakob Bjørnøy 97760391