Veteranforbundet SIOPS: Vi fortsetter med yoga for veteraner på Sagene – tirsdager utover høsten

Vi gjentar suksessen med yoga for veteraner utover høsten

Vi viderefører tilbudet om yoga for veteraner – hver tirsdag utover høsten. Du vil lære å bruke yoga som et verktøy for avspenning og mestring. Det er veldig bra trening også!

Hver tirsdag i høst arrangerer vi altså yogaklasser ved Oslo Yoga på Sagene spesielt tilpasset veteraner.

Klassene vil bli holdt kl. 1530 – 1645 på Sagene Samfunnshus. Adressen er Kristiansands gate 2, 0463 Oslo.

NB: Oslo Yoga tar smittevern særdeles alvorlig

Målet med kurset er å gi deltakerne nok kunnskap og ferdigheter til at de selv kan bruke yoga som et verktøy for avspenning og mestring.

Yogaformen vil stort sett være dynamisk, lett bøy-og-tøy-yoga med vekt på riktig pust og fokus, bevegelse, balanse og styrke. Bra trening for alle! Instruksjonen vil bli tilpasset hver enkelt.

Yogaprosjektet er støttet av SIOPS. Egenandelen er 50 kroner pr gang. VIPS til SIOPS 11892 “Yoga”
Påmelding: jarle@siops.no

Vibeke Gjeruldsen fra Oslo Yoga er kursansvarlig.

Du trenger ikke å klare det som Vibeke gjør her for å være med på yoga