Sørlandet sykehus HF: Varsler ansatte om smittet kollega

Tirsdag denne uken fikk 46 ansatte ved Sørlandet sykehus koronavaksine dose 2 i et lokale der en medarbeider som i ettertid har fått påvist covid-19, oppholdt seg.

Vedkommende var fullvaksinert, og uten symptomer på det aktuelle tidspunktet.
– Den ansatte kan ha vært smitteførende da vedkommende oppholdt seg i lokalet. Sannsynligheten for videre smitte anses som lav. Alle som var i lokalet brukte munnbind og oppholdt seg der i kort tid, understreker fagdirektør Susanne Hernes.

– Vi har likevel valgt å varsle de det gjelder med en SMS der vi ber dem være ekstra oppmerksom på eventuelle nyoppståtte symptomer på covid-19 og med beskjed om at de da må teste seg.
De aktuelle ansatte får varsel i løpet av ettermiddagen og kvelden i dag.
– Som andre i befolkningen som har vært i nærkontakt med en smittet, må også våre ansatte huske å bruke munnbind når de ikke kan holde 1 meters avstand til kolleger eller andre, understreker Hernes