Legemiddelindustrien: Når pasienter kan behandles hjemme

Christine Ekroll (24) har i et internship hos LMI skrevet en grundig og god prosjektoppgave om hjemmebehandling og desentraliserte kliniske studier.

FREMTIDEN: – Teknologi blir tatt i bruk ved flere norske sykehus for å øke graden av hjemmebehandling og for å involvere pasienten i eget behandlingsforløp.
Kartlegging av hvordan teknologi blir innført vil kunne gi grunnlag for hvordan desentraliserte kliniske studier kan innføres, skriver Christine Ekroll i sin prosjektoppgave.

 

Målet med oppgaven var å se på hvordan Norge kan levere på ambisjonene i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og stille som ideelt vertskapsland for fremtidige desentraliserte kliniske studier. Blant annet viser et innblikk i tidlige erfaringer hos Novartis og etableringen av e-klinikker i Finnmark til utviklingspotensialet i Norge.

Ekroll studerer master i helseøkonomi og ledelse ved Universitetet i Oslo, og da LMI tok kontakt med universitetet for å høre om muligheten til å ha én eller to masterstudenter, endte det med søknad fra blant andre Ekroll.

– Jeg var heldig å bli valgt ut, og fikk komme til dere i LMI. Jeg diskuterte med seniorrådgiver Hege Edvardsen hvilke temaer som kunne være interessante, og da var hjemmebehandling og desentraliserte kliniske studier ett av forslagene. Jeg begynte med å se på hva sykehusene gjør i forhold til teknologi, og hva de har gjort for å ta i bruk teknologi i hjemmebehandling. Det viser seg at det er utrolig mye spennende som skjer på sykehusene, og mange prosjekter og initiativer innen dette feltet. Jeg ønsket å se på om dette endrer måten kliniske studier blir gjennomført på, og om koronapandemien har ført til en økning i desentraliserte kliniske studier, blant annet.  Jeg fikk snakke med mange relevante aktører på feltet, som Andreas Stensvold, lederen for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold og Siri Tau Ursin, direktør ved Finnmarkssykehuset. Det har vært kjempespennende å høre blant annet om e-klinikkene i Finnmark og app for hjemmeoppfølging av kreftpasienter i Østfold. Jeg har også snakket med representanter for legemiddelindustrien, som Øyvind Fensgård i Novartis – et selskap som har en del erfaringer rundt desentraliserte studier i andre land, og som bør kunne gjennomføres også i Norge, her vi har høy digital kompetanse, sier Ekroll.

Hun syns hun har fått et viktig innblikk i utviklingen av fremtidens helsenæring, til tross for at det meste av internshipet er blitt gjennomført hjemmefra – via telefon og Teams.

– Men jeg har fått god oppfølging underveis av Hege Edvardsen, som har guidet meg i riktig retning, så det har vært en givende erfaring selv om korona har stått i veien for å være fysisk til stede på kontoret. Jeg startet med å lese Nasjonal helse- og sykehusplan og Nasjonal handlingsplan for kliniske studier som er mye av bakgrunnen til prosjektet, og derfra fikk jeg klart for meg hva jeg skulle ta for meg videre.  Ganske mye av dette var nytt for meg. Fra før har jeg en bachelor i internasjonal business, så jeg har nettopp startet på helsesporet. Jeg ser gjerne for meg en jobb i denne industrien i fremtiden, sier Ekroll.

– Var det noe som overrasket deg underveis?

– Jeg visste ikke så mye om dette med kliniske studier, så det overrasket meg at vi som pasienter har så lite tilgang til dette. Jeg håper alle klarer å samarbeide og få til den gode utviklingen som er igangsatt. Mye vil handle om vilje i helseforetakene og hos myndighetene.

– Hva er planen videre nå?

– Mastergraden jeg tar er en europeisk mastergrad, der fire universiteter samarbeider: Oslo, Rotterdam, Bologna og Innsbruck. Så nå gleder jeg meg til å fortsette på mastergraden min i Innsbruck i Østerrike, og lære mer om ulike typer helsesystemer, og hvordan EU spiller en viktig rolle her, sier Ekroll.

Hege Edvardsen er svært fornøyd med arbeidet Ekroll har gjort.

– Det har vært en veldig positiv opplevelse å ha studenter fra dette programmet. Prosjektet til Christine er viktig for oss fordi desentraliserte kliniske studier er fremtidens måte å jobbe på. Vi har hatt behov for å klargjøre mulighetsrommet som ligger der, og hva som må rigges for å få dette mer på plass, og Christine har klart å finne mange gode eksempler på hvordan teknologi allerede er tatt i bruk i helsetjenesten – som eksemplene fra Østfold og Finnmark. Det er veldig interessant å se hvordan ambisjonene som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan om økt bruk av teknologi i helsetjenesten begynner å vise seg i hvordan man jobber. Prosjektet til Christine vil være med på å underbygge vårt arbeid med dette videre, sier Edvardsen.

Her kan du lese hele oppgaven:

Hjemmebehandling og desentraliserte kliniske studier