Atlas-alliansen: Bærekraftsmålene og inkluderende utvikling

Våre svenske kolleger i My Right arrangerte i desember 2020 et større seminar om hvordan FNs bærekraftsmål og 2030 Agendaen påvirker ulike institusjoner og organisasjoner og vårt arbeid for mer inkluderende utvikling. Også Atlas-alliansen deltok. Du kan se de ulike innleggene i YouTube linken som ligger vedlagt. Atlas-alliansens bidrag følger 1 time og 13 minutter ut i sendingen.