HLF: Hvert Øre Teller-kampanjen

I den nasjonale kampanjen Hvert Øre Teller setter HLF fokus på aktuelle tema knyttet til hørsel. I år ønsker vi å forebygge hørselsskader blant barn og unge.

 

Unge ører er ekstra sårbare for støy og høy lyd. Derfor er det viktig å bevisstgjøre foreldre, barn og unge, slik at vi kan forebygge fremtidige hørselsproblemer.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) frykter at halvparten av unge i den vestlige verden skal få hørselskader på grunn av måten vi omgås lyd på, særlig med musikk rett i øret.

Forebygging handler om det vi gjør i dag!

Følg med på kampanjesiden hvertøreteller.no fra onsdag 3.juni 2020, og følg oss på Facebook og Instagram @hlfhorsel 

Foto: Astrid Waller

Les om kampanjen her