FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Påtroppende forsvarssjef besøkte FFI

Det er kun noen få uker til Norge får ny forsvarssjef. Generalmajor Eirik Kristoffersen ligger ikke på latsiden før alvoret bryter løs. Tirsdag 30. juni besøkte han FFI.

Generalmajor Eirik Kristoffersen og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Eirik Kristoffersen, som tiltrer 17. august, kjenner FFI bedre enn de fleste. Som tidligere spesialsoldat, sjef for Forsvarets Spesialkommando (FSK), sjef Heimevernet (HV) og Hærsjef har han samarbeidet med FFI gjennom mange år. Nå skal han lære instituttet å kjenne som forsvarssjef.

– Det krever et bredere, mer helhetlig bilde av hva instituttet kan tilby Forsvaret i stort, sier administrerende direktør ved FFI, John-Mikal Størdal.

Har store forventninger til FFI

FFI skal bidra til kontinuerlig og felles forståelse av trusselbildet og den teknologiske utviklingen, og har en sentral rolle i å utvikle både teknologi og løsninger for framtidens forsvar.

– Det kom tydelig frem i møtet at Eirik Kristoffersen har store forventninger til FFI og hva vi som forskningsinstitutt kan bistå ham med på kort og lang sikt, fortsetter Størdal. Vi står klare til å støtte ham i hans viktige jobb med å bygge et effektivt og relevant forsvar.

FFI ønsker Kristoffersen lykke til i ny jobb og ser fram til nye besøk ved FFI – da som forsvarssjef.