Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Det var den pandemien – eller?

Toril Nag, konserndirektør i Lyse Tele

Landet har åpnet igjen etter halvannet år med pandemi, folk har danset i Fargegaten og alle andre gater, næringslivet er optimistisk, reiselivet melder om høy aktivitet i bestillinger av utlandsturer. Helseministeren har erklært at metermålet kan pakkes vekk. Og Norge har klart pandemien bedre enn de fleste land.

Det er det flere grunner til. En årsak til at store deler av næringslivet har klart seg godt gjennom en av vår tids største kriser, er Norges sterke satsing på digitalisering. Vi har en av verdens best utbygde digitale infrastrukturer – og på tross av at vi er et langstrakt land med store avstander og mye fjell og daler – har svært mange bedrifter og husholdninger god tilgang til digitale løsninger.

Pandemien viste oss hvor utrolig viktig det var, når hele landet satt på hjemmekontor. Apper for bestilling og hjemlevering av dagligvarer ble tatt i bruk av folk i alle aldre – nesten over natten. Når den hardt rammede restaurant- og utelivsbransjen klarte å holde delvis åpent gjennom deler av pandemien, hjelper det at vi er en digitalt moden befolkning som lett aksepterte QR- koder for bestilling på restaurantene og for registrering for smittesporing. Og en del (relativt mange) bedrifter kunne fortsette sitt virke nesten uberørt, med alle ansatte på Teams. Fordi Norge har en velutbygget digital infrastruktur og en digitalt moden befolkning.

 

Framover

Etter dansingen er det tid for å se framover.

Ta med oss lærdommen fra pandemien, og satse videre på digitalisering. For vi er ikke ferdige.

Selv om svært mange deler av landet vårt – og like ofte bygd som by – har tilgang til skikkelig raskt bredbånd – så er det fortsatt cirka ti prosent som ikke har tilfredsstillende tilbud. Når vi vet at tilgangen til bredbånd er en av de viktigste forutsetningene for bedrifters og privatpersoners etableringslyst i distriktene, er det viktig å ikke gi seg på oppløpssiden. Digitaliseringen av Norge må fortsette med stor fart. For vi får ikke til de virkelig gode digitale løsningene før alle er på nett.

 

Noen råd

IKT-Norge, den uavhengige interesse- organisasjonen som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet, kom i forbindelse med valget med noen råd til påtroppende regjering, for å fortsette å utvikle det digitale Norge.

Ett av rådene er at det satses tungt på å videreutvikle den nasjonale, digitale infrastrukturen. Hele 360.000 nordmenn mangler en fremtidssikker bredbåndsforbindelse. Organisasjonen framholder at det må sikres at alle i hele Norge kan delta i det digitaliserte samfunnet, og nye bruksområder og behov vil gjøre ekom-nettene enda viktigere enn før.

 

Kompetansebehov

Et annet viktig råd er å satse videre på digital kompetanse. Vi trenger flere realister og teknologer – og et større mangfold for å ivareta dagens og fremtidens kompetansebehov. Denne kompetansen er avgjørende for den omstillingen samfunnet skal gjennom.

IKT-Norge anbefaler at det etableres en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning som sikrer at vi klarer å møte etterspørselen i et arbeidsmarked som er i stadig endring. Ved å sikre at skole, utdanning og arbeidsliv samhandler bedre, vil vi stå sterkere rustet til å møte behovene for digitalisering i offentlig og privat sektor.

 

Sikkerhet

Et tema både bedrifter, politikere og innbyggere vil måtte bli stadig mer opptatt av, er sikkerhet i det digitale samfunnet. Samfunnets avhengighet av digitale tjenester og infrastruktur ble spesielt tydelig gjennom pandemien – og gjør oss svært sårbare for cyberangrep og sikkerhetsbrudd. Cyberkriminalitet er en global utfordring, og truer bærebjelkene i det norske demokratiet, offentlige og private institusjoner, økonomien, omdømmet og vår suverenitet. IKT-Norge anbefaler at Norge løfter cybersikkerhet frem i internasjonale fora, og at det rustes kraftig opp innen IKT- sikkerhet i utdanningen.

Jeg håper inderlig at Jonas, Trygve, Audun og de som ender opp med å sitte i den nye regjeringen lytter til disse gode rådene. Da sikrer vi at det digitale Norge er forberedt til å takle nye utfordringer som måtte komme.