Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Næringslivet bidrar til TV-aksjonen

Plan International Norge har lang erfaring med arbeid mot barneekteskap. Målet for årets aksjon er å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap.

Tradisjonen tro deltar næringslivet i Rogaland også i år på den store næringslivsdugnaden. Onsdag 20. oktober samles ringere fra kommuner og næringsliv både i sørfylket og i nordfylket for å be om bidrag til årets aksjon. Årets aksjon går til Plan International Norge og deres arbeid mot barneekteskap.

Det er Stavanger konserthus som skal huse næringslivsdugnaden i Stavanger. Samtidig foregår dugnader både i Haugesund og Egersund, og i enkelte småkommuner i fylket.

Pengene denne gang går altså til Plan International Norge. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene er store, ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.

 

FNs bærekraftmål

Plan International Norge har lang erfaring med arbeid mot barneekteskap. Målet for årets aksjon er å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap.
– Vi starter i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. I samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner, ungdomsgrupper og andre, skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet, sier Anders Dahle Vedholm, fylkesaksjonsleder i TV- aksjonen Rogaland.

– Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp,
sier Vedholm og viser blant annet til FNs bærekraftmål nummer fem som handler om likestilling mellom kjønnene.

– Kampen mot barneekteskap står sentralt for å oppnå dette målet.

 

Entusiasme og god støtte

– Lokalt engasjement over hele landet er det som gjør TV-aksjonen helt unik. Vi ønsker at lokale bedrifter og organisasjoner skal bli med og løfte kunnskapen om jenters rettigheter generelt og hjelpe til i arbeidet med å gi jenter muligheten til å være barn, ikke brud, sier Vedholm.

Han roser næringslivet i Rogaland som hvert år ligger på topp på landsbasis.

– Jeg er imponert over den genuine entusiasmen og støtten som lokalt næringsliv gir til TV-aksjonen, sier han.

Næringsforeningen sitter også i år i fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen, sammen med en rekke andre organisasjoner i aktører i regionen.

 

Tiltak for å hindre barneekteskap

I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap.

– Det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn må få være barn, sier Vedholm.

– Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre framtid, med god helse og utdanning. De fleste jenter som giftes bort må slutte på skolen, mister muligheten til å få seg jobb med stabil inntekt, og risikerer å ende opp i fattigdom, sier han og legger til at jenter som gifter seg før de fyller 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partneren.

Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. Etter barneekteskap blir jentene ofte også tvunget til å flytte vekk fra landsbyen og familien sin. Den nye hverdagen og mangelen på frihet til å leve som de gjorde før, påvirker jenters mentale og fysiske helse, og depresjon og selvmordstanker er vanlig. Konsekvensene av barneekteskap er ikke bare skadelig for jenters liv og helse. De hindrer også global utvikling, likestilling og fattigdomsbekjempelse. Innsamlede midler fra TV-aksjonen skal gi Plan muligheten til å jobbe med å gi opplæring i jenters rettigheter og støtte til etablering av ungdomsgrupper som jobber med å fange opp jenter i faresonen, konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og rapportere om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter. Både jenter og gutter er med i disse ungdomsgruppene.

 

Samarbeid med myndigheter

Plan samarbeider med myndigheter for å sikre at det finnes en lov som forbyr barneekteskap, at denne overholdes og at det er mekanismer på plass lokalt for å håndtere saker hvor barn giftes bort.

Foreldre som ikke har råd til å sende alle barna sine på skolen, prioriterer ofte guttene. Hvis jentene hadde fått mulighet til å gå et ekstra år på ungdomskolen, ville inntektene deres økt med 10-20 prosent, og redusere risikoen for å bli giftet bort med fem prosent eller mer. Så lenge jenter går på skole er det større sjanse for å få en jobb og mindre sjanse for å bli gravid.

Skolegang for jenter er derfor nøkkelen ut av fattigdom og en helt sentral brikke i å få slutt på barneekteskap.

Under aksjonsnavnet «Barn, ikke brud» er målet å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi. Med inntektene fra årets TV-aksjon skal Plan styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn.