Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Regionens mest spennende bedrifter

Omstillingen i Rogaland har ikke bare startet, den har pågått i flere år. Vi har vurdert noen av de mest interessante fremvoksende selskapene, og sett på hvilke egenskaper som blir svært viktige i årene som kommer.

Jeg har arbeidet med ledelse, innovasjon og forretningsutvikling i en årrekke, og var nysgjerrig på hvordan det lokale næringslivet responderer på den pågående omstillingen.

Sammen med aktører fra næringsliv, innovasjonsmiljø og akademia har jeg sett på vårt lokale næringsliv, og sammen med en jury plukket ut de ti mest interessante selskapene for det neste tiåret. Dette arbeidet munnet ut i en rapport som kan finnes her.

Som støtte i arbeidet med både utvalg og suksesskriterier har jeg hatt med meg eksperter på de ulike fagområdene. Regiondirektør Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge har fortalt hva de ser etter når de bidrar i oppstart, vekst og omstilling, mens Hilde Garlid fra Validè har forklart hvordan klynger og kompetansemiljø kan støtte gründere fra idè til kommersialisering. Jeg har snakket med førsteamanuensis Marte C.W. Solheim som leder Stavanger Senter for Innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger om hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med innovasjon og vekst, og med professor i ledelse, Rune Todnem By fra Universitetet i Stavanger om fremtidens ledere.
Sammenstilt så gir dette verdifull innsikt i suksesskriterier for fremtidsbedriftene, og dette har dannet grunnlaget for evalueringskriteriene bedriftene er vurdert etter. For selve vurderingen så satt vi opp en jury, sammensatt av representanter med ulik alder, utdanning og yrkesbakgrunn.

 

LES OGSÅ: ROGALAND PÅ INNOVASJONSTOPPEN

 

Hvorfor?

Det finnes lister for det meste: hvilke bedrifter har høyest omsetning, hvem betaler mest skatt og hvem har de mest fornøyde ansatte – men jeg har enda ikke sett en oversikt over hvilke selskap som kommer til å være mest relevante i det neste tiåret. Hensikten er å synliggjøre den enorme bredden blant lokale selskap som for alvor er rigget for fremtiden – og fremtidig vekst. Det får oss også til å stille spørsmål om vi har tilstrekkelig og relevant kompetanse her i regionen i årene som kommer, og hvordan vi kan bygge bredere verdikjeder for å støtte opp under disse fremvoksende selskapene. Etablerte selskap kan spille en enda større rolle i fremveksten av nye selskap, og selskap på tvers av bransjer kan inngå i hverandres økosystem.

 

Hvordan?

Juryen så primært på selskapenes potensiale knyttet til lønnsom utvikling, vekst, fortrinnsvis med et internasjonalt potensiale, samtidig som veksten måtte være på bærekraftig forsvarlig. Det inkluderer klimaavtrykk, men også at bedriften bidrar positivt i samfunnet, skaper sunne og gode arbeidsplasser og gir eierne avkastning. Kommersielt så la vi til grunn en stadig forsterkning av globale megatrender slik som digitalisering, grønn omstilling, herunder overgang til fornybar energi, elektrifisering, sirkulær- og delingsøkonomi, samt urbanisering og det faktum at forurensning blir stadig dyrere, og markedsmessig lite attraktivt hos en stor del av markedet.
Hvilke bransjer og selskap så vi på?

Juryen har i utgangspunktet ikke arbeidet bransjespesifikt. Teknologiselskap – og selskap med typiske digitale forretningsmodeller – dominerer i oversikten. Det er en rekke etablerte selskap som har opplevd internasjonal vekst i en årrekke som ikke er vurdert, det samme gjelder selskap med andre former for eierskap – det henvises til selve rapporten for utvalgskriterier, vurderingskriterier og ikke minst alle de svakheter som vil finnes i en slik forenklet fremstilling.

 

Hvilke kriterier benyttet juryen?

Den kvantitative vurderingen av selskapene er gjort på bakgrunn av sentrale kriterier med ulik vekting. Vi har sett på dagens ledelse, eller team rundt gründeren, nasjonalt og internasjonalt markedspotensiale, hvorvidt selskapet faktisk bidrar til å løse et problem som kommer til å bli større i fremtiden, hvor attraktive de fremstår for fremtidige ansatte, og selskapets unikhet i markedet, alt fra patenter til unike forretningsmodeller. Direkte og indirekte klimafotavtrykk er en vesentlig faktor, det samme gjelder vekstmuligheter og skalerbarhet – spesielt med blikk på selskapets forretningsmodell, samt offentlig uttalte visjoner og ambisjoner. Vi har også tatt med en X-faktor hvor vi
ser på hvorvidt selskapet skiller seg fra konkurrentene og fremstår de annerledes. Selve rapporten beskriver kriterier og vekting.

 

Resultatene

Vinneren – det selskapet en samlet, enstemmig jury vurderte som det mest spennende selskapet i regionen – ble Desert Control AS.
Dette kan nok være et selskap som har gått noe under radaren hos befolkningen siden de i dag har få kommersielle interesser i det lokale markedet, men de er ikke desto mindre interessante globalt.

I korte trekk så kan selskapets patenterte teknologi med flytende leire omdanne ørken til jordbruksjord på noen få timer istedenfor flere år. Lykkes de så vil selskapet kunne bidra til å løse alt fra co2- fangst i planter til matproduksjon i dagens ørkenområder.

Det var forøvrig svært jevnt i toppen, og følgende selskap var de topp ti høyest rangerte selskapene, i tilfeldig rekkefølge:

  • Beyonder AS
  • Easee AS
  • Zaptec AS
  • Heimdall Power AS
  • Nordic Unmanned AS
  • FishGlobe AS
  • Resqunit AS
  • Boost AI AS
  • Greencap Solutions AS

Vår region, med alt vi har og alt vi kan, burde ha alle muligheter til å skape Norges mest spennende selskap. Så gjenstår det å se fasiten i 2030.