Veteranforbundet SIOPS: SIOPS er 15 år!

Jeg husker det som om det var igår! På første besøk hos SIOPS i deres beskjedne lokaler ved tinghuset i Oslo. Små forhold og et enkelt cellekontor i et kontorfelleskap med felles møterom. Beskjedenheten i lokaliseringen blir opppveid av den varme velkomsten som datidens administrasjon stod for og som senere skulle bli så viktig for mitt løp videre.

Et løp gjennom en jungel av et byråkrati bestående av offentlige myndigheter, NAV og helsevesen anno 2008. Jeg var blant de heldige som ble møtt med forståelse og respekt av likemenn som fulgte meg på min vei. Et løp jeg på ingen måte kunne staket ut på egenhånd!

Lite visste jeg på den tiden, hvor viktig organisasjonen skulle vise seg å være for veien videre. Det jeg helt klart kan konkludere med er at dette var god ballast å ha med seg i arbeidet som rådgiver i 2014-2016 og fortsatt er det nå idag som styreleder.

De grunnleggende verdiene i SIOPS den gang kom til kjenne gjennom åpne dører, respekt, empati og kunnskap og godt kameratskap. En god påminnelse om hvor viktig det er å ikke glemme hvor vi kommer fra og hvem vi er her for.

Veien videre har blitt til mens vi har gått. Det vokste frem en erkjennelse i det norske samfunnet av at mange veteraner betalte en høy pris for sin tjeneste og at de ikke fikk den hjelp og anerkjennelse de fortjente. Stortingsmeldinger fastslo at det var behov for bedre oppfølgning av veteranene. Rettighetene ble etterhvert styrket og forbedrede erstatningsordninger for psykiske skader kom på plass. Et arbeid gjennom mange år hvor SIOPS har vært en viktig aktør.

Nå markerer vi at Veteranforbundet SIOPS er 15 år!

Cellekontoret er byttet ut med store og innbydende lokaler lett tilgjengelig for alle som vil besøke oss. Vi har kommet langt på vei men målet er på ingen måte nådd. Jeg gleder meg til å fortsatt bidra til at vi skal være best når det gjelder og være der for den som trenger oss.

Takk for innsatsen og gratulerer med dagen!

 Av Styreleder Arve Aasbakk