Sørlandet sykehus HF: Nytt koronarelatert dødsfall ved Sørlandet sykehus

Nytt koronarelatert dødsfall ved Sørlandet sykehus

En pasient med covid-19 døde ved Sørlandet sykehus Flekkefjord i dag. Pasienten var over 65 år og hadde underliggende sykdom.


Sykehuset gir ikke ut mer informasjon om pasienten.
Dette er det åttende koronarelaterte dødsfallet ved Sørlandet sykehus HF.

Signy Svendsen

Kommunikasjonsdirektør | +47 905 06 133 | signy.svendsen@sshf.no