Norsk Tourette Forening: Seminar for det nære nettverk til personer med TS 16-17.10.2021

Norsk Tourette Forening har den glede å invitere det nære nettverk til barn/unge med TS til en helg med informasjon om Tourettes syndrom.

Et nettverk av gode støttespillere kan være til stor hjelp for barn/ unge med Tourettes syndrom og deres familie.

Det kan være besteforeldre, voksne søsken, tanter, onkler, støttekontakter, avlastere, fotballtrenere, assistenter på skolen, naboer eller nære venner, osv. Målet med seminaret er å øke kunnskapen om Tourettes syndrom til en større del av nettverket rundt barn/ ungdom med TS.

Dette seminaret er ikke et foreldreseminar. Foreldre/ foresatte oppfordres til å melde seg på foreldreseminaret 6.-7.november.

Tid: Lørdag 16. oktober kl. 10.00 – søndag 17. oktober kl. 16.00

Sted: Quality Airport Hotel, Lokevegen 7,  2067 Jessheim (Gardermoen)

Tema for helgen:
– Tourettes syndrom og følgetilstander
– Å være foreldre til barn/ungdom med TS
– Utfordrende atferd ved tics og Tourettes syndrom
– Å være søsken

Foredragsholdere:
Lisbeth I. Rønhovde: Spesialpedagog
Krister Fjermestad: Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi (Psykologisk institutt / Universitetet i Oslo / Frambu
Adrian Lund: Foredragsholder som selv har TS
Line Gjørtz-Larsen: Tillitsvalgt i NTF og mamma

Egenandel: 1 000,-per person

Meld på en person av gangen.
Påmeldingen er bindende. Innbetalt egenandel refunderes ikke.
Egenandelen dekker overnatting fra lørdag til søndag, kurs og alle måltider.
Reise dekkes ikke og må bekostes av den enkelte deltager.

Link til påmelding: https://www.touretteforeningen.no/aktiviteter/seminar-for-net/?d=1634335200

På grunn av stor pågang på våre seminarer tildeles plassene etter intern vurdering. Det betyr at de påmeldte vil få individuell tilbakemelding på om de har fått plass.

Frist for påmelding: 26. september 2021.

Link til påmelding