Norsk Tourette Forening: Seminar for foreldre / foresatte 6-7.11.2021

Norsk Tourette Forening har den glede å invitere foreldre/foresatte til en helg med informasjon om Tourettes syndrom, skolehverdag og muligheter.

Tid: Lørdag 6. november kl. 10.00 – søndag 7. november kl. 16.00

Sted: Quality Airport Hotel, Lokevegen 7,  2067 Jessheim (Gardermoen)

Tema for helgen:
– Tourettes syndrom, følgetilstander og behandling
– Tilrettelegging i skolen
– Rettigheter og muligheter
– Å være søsken

Foredragsholdere:
Lisbeth I. Rønhovde: Spesialpedagog
Atle Larsen: Jurist – FFOs rettighetssenter
Adrian Lund: Foredragsholder som selv har TS

Egenandel: 1 000,-per person

Alle deltagere må være medlem i NTF (Hovedmedlem eller familiemedlem).

Link til påmelding:

Dersom du ikke allerede er medlem, kan du melde deg inn samtidig med at du melder deg på seminaret.
Meld på en person av gangen. Dersom det er to foresatte som ønsker å delta, må det sendes en påmelding for hver person.

Påmeldingen er bindende. Innbetalt egenandel refunderes ikke.

Egenandelen dekker overnatting fra lørdag til søndag, kurs og alle måltider.
Reise dekkes ikke og må bekostes av den enkelte deltager.

På grunn av stor pågang på våre seminarer tildeles plassene etter intern vurdering. Det betyr at de påmeldte vil få individuell tilbakemelding på om de har fått plass. De som ikke har deltatt på seminar for foresatte tidligere vil bli prioritert.

Frist for påmelding: 15. oktober 2021.

Link til påmelding