Parat: EU vil også ha kvikksølvforbud

– Det er gledelig at også EU ser verdien i å kutte ut amalgam i tannbehandling, sier Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat. Foto: Trygve Bergsland

Bruken av kvikksølv har ført til store miljøproblemer og helseplager. ThsF og Parat var fra begynnelsen av 2000-tallet spesielt opptatt av tannhelsesekretærer som jobbet med kobberamalgam. I 2008 ble heldigvis kvikksølv forbudt i Norge. Nå kommer EU etter.

I Norge har det siden 2008 år vært forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.

Nå ønsker også EU å fase ut bruken av kvikksølv, for å hindre miljøforurensing og for å skåne befolkningens helse.

Ikke minst gjelder dette innen tannbehandling. EU har allerede en forskrift som forbyr bruk av amalgam for barn under 15 år samt for gravide og ammende, men nå vil EU altså fase ut kvikksølv i tannbehandling også for den voksne befolkningen.

Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat fortsatte sitt engasjement i kvikksølvsaken også etter kvikksølvforbudet ble innført i Norge, og med hjelp fra ThsF/Parat har flere tannhelsesekretærer vunnet fram i rettssystemet med sine krav om yrkesskadeerstatning for kvikksølvskader som følge av langvarig arbeid med amalgam.

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, er glad EU nå tar ordentlig tak i denne problematikken.
– Det er gledelig at også EU ser verdien i å kutte ut amalgam i tannbehandling, det er viktig for tannhelsesekretærene og tannhelsepersonellets helse. Samtidig er kvikksølv brukt mye og i stort omfang ellers i samfunnet, så kutt i kvikksølvbruken vil være godt nytt for alle. sier Anne-Gro Årmo.

Den nye forordningen ventes å tre i kraft neste år, og vil også gjelde for Norge. Den vil imidlertid ikke få noen konsekvenser her i landet, fordi Norge allerede har strenge regler på dette området.

Av Vetle Daler