Politikk

2913

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Konstruktivt fra Støre-regjeringen om atomvåpen

I Hurdalsplattformen fastslås det at Norge blir det første NATO-landet som forplikter seg til å delta som observatør på statspartsmøtene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. – Vi tror at land som Tyskland og Belgia kan komme til å følge i Norges fotspor, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Westhrin.

Henriette Westhrin holdt appell da atomvåpenforbudet trådte i kraft i oktober 2021 Foto: Therese Nordhus Lien/Norsk Folkehjelp

Hurdalsplattformen sier også at Støre-regjeringen vil øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Norsk Folkehjelps respons på statsbudsjett 2022

Norsk Folkehjelp savner et statsbudsjett som i større grad reduserer ulikhet, styrker kampen mot rasisme, og som styrker frivillig redningstjenste.

Abahlali baseMjondolo Movement er en Sør-afrikansk sivilsamfunnsorganisasjon som kjemper for de fattige og husløse sine rettigheter. Denne type organisasjoner trenger all den støtte den kan få. Foto: Abahlali baseMjondolo

Bistand og utviklingshjelp
Norsk Folkehjelp er svært fornøyde med det høye nivået på bistandsbudsjettet. Mange land vil kjempe mot pandemiens konsekvenser i lang tid – forskjellene har økt, og vil nok fortsette å øke.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Frivillige i Norsk Folkehjelp jubler for full momskompensasjon

­­­– Vi er én av mange frivillige organisasjoner som jubler i dag. Det er et viktig prinsipp at frivillige ikke skal betale skatt for sitt avgjørende bidrag til samfunnet, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Kristoffer Kleven (til venstre) i Norsk Folkehjelp Rena er blant mange frivillige som jubler i dag. Bildet er fra en øvelse under koronapandemien. Foto: Norsk Folkehjelp

I Norsk Folkehjelp er tusenvis av frivillige organisert for å bidra innen blant annet førstehjelp og redningstjeneste, integrering og internasjonal solidaritet.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no4. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Tiden er moden for et Sokkeldirektorat

I snart 50 år har Oljedirektoratet vært en sentral aktør i Energihovedstaden Stavanger. Nå ønsker stadig flere å utvide ODs ansvarsområde til å også omfatte annen virksomhet på sokkelen.

Både ordførerne på Nord-Jæren og flere næringsaktører ønsker å endre Oljedirektoratets mandat og rolle gjennom etableringen av et Sokkeldirektorat, som også får ansvar for havvind og annen virksomhet til havs.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no4. oktober 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Sterk vekst i norsk forsvarsindustri

Det er fortsatt solid vekst i norsk forsvarsindustri. Dette viser FFIs årlige rapport om utviklingen i norsk forsvarsindustri.

Norsk sjømålsmissil, også kalt Naval Strike Missile (NSM) er utviklet i Norge gjennom et trekantsamarbeid mellom Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet sammenstiller FFI statistikk med oversikt over nøkkeltall i norsk forsvarsindustri.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no4. oktober 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Heimevernet må møte nye trusler

Hvordan skal framtidas heimevern se ut? Dette kan du lese mer om i en ny utgave av Viten-magasinet.

Den nyeste utgaven av FFIs magasin Viten oppsummerer hovedkonklusjonene i det treårige prosjektet «Heimevernet mot 2030».

– Det handler ikke om antall soldater. Det handler om å være forberedt på nye typer trusler, sier Espen Berg-Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Les mer

2913

nyhetsrommet.no4. oktober 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI forsker på valgpåvirkning

Forsøkte utenlandske aktører å påvirke årets stortingsvalg?

– Russland og Kina har tidligere hatt kartlagte aksjoner mot andre land. Vi ønsker å finne ut om de har gjennomført påvirkningsoperasjoner også mot Norge, sier fagdirektør Eskil Sivertsen ved FFI. Foto: Tore Fjeld

For å finnet svaret skal forskere og analytikere ta for seg store datasett fra 15. september og bakover i tid. Både sosiale medier, blogger, nettsider, redaksjonelle medier og alternative medier skal analyseres.

Les mer