Eiendom

2913

nyhetsrommet.no6. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Næringslivet henger etter i elbilsatsingen

I vinter fikk Helge Wiken en Opel Vivaro elvarebil. Han pendler fra Mosterøy og med sitt kjøremønster må han kun lade rundt hver tredje dag i gjennomsnitt. Foto: Lars Idar Waage

Elbil-salget går så det suser og i august var nesten 72 prosent av nybil- salget elbiler. Men næringslivet kjøper ikke elbiler i samme grad. Hos Nordbø Maskin har derimot elektrifiseringen kommet godt i gang og formann Helge Wiken er ikke i tvil om at han velger elbil også neste gang.

Første halvår 2021 valgte hele tre av fire av de som kjøpte bilen selv en elbil. Dessverre er ikke situasjonen den samme i næringsmarkedet, mener Elbilforeningen.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no21. september 2021

Elektroforeningen: Krever milliard fra Enova og kommer med 10 tips for lavere strømregning

Arbeiderpartiet har gått til valg på at det nå er vanlige folks tur. Da bør noe av det første de gjør i regjering være å stramme opp Enova, og stille krav om at minst 1 milliard kroner årlig skal tilfalle forbrukerne og tiltak som gjør at norske hjem blir mer energismarte. Det sier Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO)

Strømprisen har i det siste eksplodert. For mange vil strømregningen for september bli en dyr opplevelse.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no16. september 2021

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg: Vil du bruke ditt talent for politikk og kommunikasjon til å fremme grønn konkurransekraft, kompetanse og mangfold?

Vi søker deg som ønsker å jobbe med næringspolitikk og kommunikasjon for en bransje i stadig utvikling og vekst. Du vil komme tett på våre medlemsbedrifter og jobbe i skjæringspunktet mellom næringsliv, kommunikasjon og politikk.

Rådgiver næringspolitikk og kommunikasjon

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) jobber for en bærekraftig og lønnsom næring.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no7. september 2021

Vest Næringsråd: Sotra Link skal bygge Sotrasambandet

To leverandører har konkurrert om norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. Sotra Link er vinner av kontrakten.

Statens vegvesen valgte Sotra Link i konkurranse med ITIAS. De to tilbyderne leverte sitt endelige tilbud andre august i år. Sotra Link hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. september 2021

Bergen Næringsråd: – Nedslående resultat

Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten er enig om én ting: Saksbehandlingen i Bergen er ikke god nok. De samme partene vil sammen prøve å finne løsninger.

Asplan Viak presenterte onsdag en brukerundersøkelse i et åpent lunsjmøte i Bergen Næringsråd.
Undersøkelsen som var bestilt i fellesskap av Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, var ikke ment å kartlegge saksbehandlingstid og formelle prosedyrer.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no1. september 2021

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg: Ny søknadsfrist for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Enova søker innovative pilotprosjekter som vil teste nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Frist: 3. desember

I lavutslippssamfunnet vil bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. For at markedet skal kunne ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger må det utvikles gode systemløsninger.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no1. september 2021

Elektroforeningen: Satte dagsorden på Arendalsuka

Satte dagsorden på Arendalsuka.

EFO satte dagsorden på Arendalsuka med en rekkearrangementer. Vi hadde deltagelse fra både statsråd, statssekretærer, flere stortingsrepresentanter og mange av våre medlemmer. Blant temaene vi belyste var elektrifiseringen av Norge, energieffektivisering i bygg og nettselskapenes rolle. Arrangementene kan fortsatt sees i opptak her.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no1. september 2021

Arkitektbedriftene: HelsA kickoff på Rockheim

– Kom nærmere byen, brosteinene og menneskene rundt deg

Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, være nær hverandre, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Vi har gjennom det siste året blitt veldig flinke til å holde avstand – 1 meter – 2 meter, vi har lært oss hva kohorter er og det har vært strenge regler for antall besøkende i hjemmene våre.

Les mer