Humanitært arbeid

2921

nyhetsrommet.no18. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Næringslivet bidrar til TV-aksjonen

Plan International Norge har lang erfaring med arbeid mot barneekteskap. Målet for årets aksjon er å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap.

Tradisjonen tro deltar næringslivet i Rogaland også i år på den store næringslivsdugnaden. Onsdag 20. oktober samles ringere fra kommuner og næringsliv både i sørfylket og i nordfylket for å be om bidrag til årets aksjon. Årets aksjon går til Plan International Norge og deres arbeid mot barneekteskap.

Det er Stavanger konserthus som skal huse næringslivsdugnaden i Stavanger. Samtidig foregår dugnader både i Haugesund og Egersund, og i enkelte småkommuner i fylket.

Les mer

2921

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Konstruktivt fra Støre-regjeringen om atomvåpen

I Hurdalsplattformen fastslås det at Norge blir det første NATO-landet som forplikter seg til å delta som observatør på statspartsmøtene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. – Vi tror at land som Tyskland og Belgia kan komme til å følge i Norges fotspor, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Westhrin.

Henriette Westhrin holdt appell da atomvåpenforbudet trådte i kraft i oktober 2021 Foto: Therese Nordhus Lien/Norsk Folkehjelp

Hurdalsplattformen sier også at Støre-regjeringen vil øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen.

Les mer

2921

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Norsk Folkehjelps respons på statsbudsjett 2022

Norsk Folkehjelp savner et statsbudsjett som i større grad reduserer ulikhet, styrker kampen mot rasisme, og som styrker frivillig redningstjenste.

Abahlali baseMjondolo Movement er en Sør-afrikansk sivilsamfunnsorganisasjon som kjemper for de fattige og husløse sine rettigheter. Denne type organisasjoner trenger all den støtte den kan få. Foto: Abahlali baseMjondolo

Bistand og utviklingshjelp
Norsk Folkehjelp er svært fornøyde med det høye nivået på bistandsbudsjettet. Mange land vil kjempe mot pandemiens konsekvenser i lang tid – forskjellene har økt, og vil nok fortsette å øke.

Les mer

2921

nyhetsrommet.no6. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Frivillige i Norsk Folkehjelp jubler for full momskompensasjon

­­­– Vi er én av mange frivillige organisasjoner som jubler i dag. Det er et viktig prinsipp at frivillige ikke skal betale skatt for sitt avgjørende bidrag til samfunnet, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Kristoffer Kleven (til venstre) i Norsk Folkehjelp Rena er blant mange frivillige som jubler i dag. Bildet er fra en øvelse under koronapandemien. Foto: Norsk Folkehjelp

I Norsk Folkehjelp er tusenvis av frivillige organisert for å bidra innen blant annet førstehjelp og redningstjeneste, integrering og internasjonal solidaritet.

Les mer

2921

nyhetsrommet.no7. september 2021

Lions Norge: Nyhetsbrev september Lions Røde Fjær

Bildet du ser er fra en hyggelig prat som undertegnede hadde med stortingspresident Tone Trøen.

Etter fem dager med stand på Arendalsuka, for både Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Lions Norge, kunne vi oppsummere med at vi fikk med oss mange fine og viktige møter med mennesker i alle aldre.

Les mer

2921

nyhetsrommet.no27. august 2021

Redd Barna: Hvorfor er klimakrisen en barnerettighetskrise?

I morgen går klimabrølet av stabelen foran Stortinget i Oslo. Voksne brøler. Bedrifter brøler. Barn brøler. Og det er nettopp barna vi først og fremst bør brøle for.

En gutt kikker ut på oversvømmelsene utenfor huset sitt i Somalia.

Klima- og miljøkrisen er en alvorlig trussel for barn og barns rettigheter. Uten drastiske tiltak for å stoppe dagens klimautslipp vil vi ikke oppnå FNs bærekraftsmål, spesielt gjelder dette for de mest marginaliserte og sårbare barna og deres familier.

Les mer