Økonomi og finans

2913

nyhetsrommet.no13. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Norsk Folkehjelps respons på statsbudsjett 2022

Norsk Folkehjelp savner et statsbudsjett som i større grad reduserer ulikhet, styrker kampen mot rasisme, og som styrker frivillig redningstjenste.

Abahlali baseMjondolo Movement er en Sør-afrikansk sivilsamfunnsorganisasjon som kjemper for de fattige og husløse sine rettigheter. Denne type organisasjoner trenger all den støtte den kan få. Foto: Abahlali baseMjondolo

Bistand og utviklingshjelp
Norsk Folkehjelp er svært fornøyde med det høye nivået på bistandsbudsjettet. Mange land vil kjempe mot pandemiens konsekvenser i lang tid – forskjellene har økt, og vil nok fortsette å øke.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no11. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Åpnet Restauration og utvandringssenter

Alle gjestene fikk være med på snorklippingen da Utvandringssenteret på Utstein Kloster Hotell ble åpnet.

For å knytte historien sammen med dagens gode samarbeid mellom vår region og USA, ble et nytt Utvandringssenter åpnet på Utstein Kloster Hotell 9. oktober. På selveste Leiv Eriksson Day.

9. oktober 1825 gikk 53 personer i land i New York etter å ha seilt i flere måneder i sluppen Restauration fra Stavanger. Denne ferden regnes som starten på utvandringen til USA, og i USA er dagen offisiell flaggdag.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no7. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Energi og optimisme på Pionér!

Pionér handler om bærekraft, grønn omstilling, nyskaping og kommersialisering. Konferansen har etablert seg som en stor og viktig møteplass for et framoverlent næringsliv, ambisiøse kommuner, og et engasjert universitetsmiljø på Ullandhaug.

Bærekraftskonferansen ble i dag arrangert for tredje året på rad, og sparket i gang av to opprømte herremenn; Njål Skår fra Starebanken Vest og Harald Minge fra Næringsforeningen.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. oktober 2021

Norsk Folkehjelp: Frivillige i Norsk Folkehjelp jubler for full momskompensasjon

­­­– Vi er én av mange frivillige organisasjoner som jubler i dag. Det er et viktig prinsipp at frivillige ikke skal betale skatt for sitt avgjørende bidrag til samfunnet, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Kristoffer Kleven (til venstre) i Norsk Folkehjelp Rena er blant mange frivillige som jubler i dag. Bildet er fra en øvelse under koronapandemien. Foto: Norsk Folkehjelp

I Norsk Folkehjelp er tusenvis av frivillige organisert for å bidra innen blant annet førstehjelp og redningstjeneste, integrering og internasjonal solidaritet.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no4. oktober 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Toppledermøte om flaskehalser for mangfold

«Mangfoldige team gir solid gevinst i møte med kundene. Mangfold er god business. Det blir bedre arbeidsmiljø og bedre kultur». Det budskapet kom fra mange på toppledermøtet for mangfold i regi av Næringsforeningen som både en finale og et nytt kick-off for arbeidet i ressursgruppen 50/50.

Målet til ressursgruppen er å sikre at selskaper i Rogaland har mangfold i styrer, ledelse og organisasjon.

Les mer