Offentlig sektor

2865

nyhetsrommet.no8. september 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Kenneth Ruud blir ny administrerende direktør ved FFI

Styret ved FFI besluttet på styremøtet 26. august å ansette dr. philos. Kenneth Ruud som ny administrerende direktør ved FFI. Han tiltrer stillingen 3. januar 2022.

Prorektor ved UiT Kenneth Ruud er ansatt som ny administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Audun Hetland (UiT).

Kenneth Ruud kommer fra stillingen som prorektor forskning og utvikling ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Han er også nestleder ved Hylleraas-senteret, et senter for fremragende forskning drevet av Universitetet i Oslo og UiT.

Les mer

2865

nyhetsrommet.no7. september 2021

Vest Næringsråd: Sotra Link skal bygge Sotrasambandet

To leverandører har konkurrert om norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. Sotra Link er vinner av kontrakten.

Statens vegvesen valgte Sotra Link i konkurranse med ITIAS. De to tilbyderne leverte sitt endelige tilbud andre august i år. Sotra Link hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

Les mer

2865

nyhetsrommet.no7. september 2021

Veteranforbundet SIOPS: SIOPS høringssvar til forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner – spesialister, læringer mm.

SIOPS har sendt inn høringssvar på forslag til nye regler i erstatnings- og kompensasjonsordningen for veteraner. Blant forslagene er det ny regel for bruk av spesialisterklæringer, støtte til reiseutgifter for veteraner som møter i klagenemda og anledning til full domstolsprøving av klagenemdas vedtak. Dette er endringer som SIOPS mener det er på høy tid å få innført.

Veteranforbundet SIOPS høringsinnspill om spesialisterklæringer mv

Du kan lese høringsnotatet og andre høringssvar her. 

Les mer

2865

nyhetsrommet.no7. september 2021

Politiets Fellesforbund: Krever gjennomgang av Politidirektoratets rolle

– Politiets Fellesforbund krever at beslutninger og ressurser flyttes fra Politidirektoratet og ut i distriktene. Det vil bidra til å få på plass et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund krever en gjennomgang av Politidirektoratets rolle. Det har forbundsstyret vedtatt.

Les mer

2865

nyhetsrommet.no6. september 2021

Sykehuset Telemark HF: Agathe Bergem er den nye sykehuspresten

Agathe Bergem er ansatt som ny sykehusprest ved Sykehuset Telemark. Hun etterfølger Jan Brastein som har takket ja til å bli prost i Varanger prosti.

Den nye sykehuspresten ser fram til å ta fatt som sykehusprest. De siste to årene har hun vært ansatt i NAV Skien. Først i slutten av november, når den jobben er avsluttet, tiltrer hun i stillingen som sykehusprest ved Sykehuset Telemark.

Les mer

2865

nyhetsrommet.no6. september 2021

Bergen Næringsråd: – Nedslående resultat

Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten er enig om én ting: Saksbehandlingen i Bergen er ikke god nok. De samme partene vil sammen prøve å finne løsninger.

Asplan Viak presenterte onsdag en brukerundersøkelse i et åpent lunsjmøte i Bergen Næringsråd.
Undersøkelsen som var bestilt i fellesskap av Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, var ikke ment å kartlegge saksbehandlingstid og formelle prosedyrer.

Les mer