Helse og legemidler

2913

nyhetsrommet.no7. september 2021

Lions Norge: Nyhetsbrev september Lions Røde Fjær

Bildet du ser er fra en hyggelig prat som undertegnede hadde med stortingspresident Tone Trøen.

Etter fem dager med stand på Arendalsuka, for både Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Lions Norge, kunne vi oppsummere med at vi fikk med oss mange fine og viktige møter med mennesker i alle aldre.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. september 2021

Norsk helsenett: Overgang til SEIDv2.0

Digitale sertifikater som benyttes i et stort omfang i helsesektoren skal fornyes. Årsaken er at digitale sertifikater i Norge skal samsvare med en ny EU-standard.

For å sikre en smidig overgang fra bruk av dagens SEID-sertifikatprofiler v1.0 til SEID-sertifikatprofiler v2.0, er det innført en overgangsperiode fram til 1. juni 2022. I praksis så betyr dette at sertifikater med SEID-sertifikatprofil v1.0 utstedes frem til 1. juni 2022.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. september 2021

Sykehuset Telemark HF: Agathe Bergem er den nye sykehuspresten

Agathe Bergem er ansatt som ny sykehusprest ved Sykehuset Telemark. Hun etterfølger Jan Brastein som har takket ja til å bli prost i Varanger prosti.

Den nye sykehuspresten ser fram til å ta fatt som sykehusprest. De siste to årene har hun vært ansatt i NAV Skien. Først i slutten av november, når den jobben er avsluttet, tiltrer hun i stillingen som sykehusprest ved Sykehuset Telemark.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no6. september 2021

Sunnaas sykehus HF: Henvisningspraksis og statistikk over rehabilitering etter covid-19

Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst rettighetsvurderer alle henvisninger til rehabilitering, inkludert covid-19 rehabilitering, fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner.

På nettsidene til Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst (RKE) finner du nå en oversikt over antall nye henvisninger til covid-19 rehabilitering, hvor mange pasienter som fikk innvilget rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, avslagsprosent og pasientenes geografiske tilhørighet. Tallene oppdateres månedlig

Les mer

2913

nyhetsrommet.no1. september 2021

Utdanningsforbundet: Ber myndighetene revurdere koronastrategien

Forbundsleder Steffen Handal tar til orde for å revurdere koronastrategien.

Flere av Utdanningsforbundets fylkesledere er opprørt over situasjonen etter at grønt nivå ble innført fra skolestart. – Koronastrategien bør revurderes, sier forbundsleder Steffen Handal.

Fra midten av august har norske skoler og barnehager operert med grønt nivå, og helsemyndighetene har lagt opp til utstrakt bruk av testing i stedet for karantene.

Les mer

2913

nyhetsrommet.no1. september 2021

Norsk helsenett: Mange bruker ressurstimebok

Nå kan legekontor og kommuner ta i bruk ressurstimebok, en tjeneste på Helsenorge som gjør det enklere for innbygger å bestille time til koronatest og -vaksine, time til lab eller annen vaksine.

Over 4,7 millioner innbyggere bruker nå helsenorge.no. Stadig flere legekontor og kommuner tar også i bruk nettstedet. Sist i august har 380 virksomheter, kommuner og legekontor, tatt i bruk ressurstimebok.

Hva er ressurstimebok?

Ressurstimebok kan brukes av både legekontor og kommuner, og er utviklet for bestilling av fellesressurser, slik som koronatest, koronavaksine, influensa- og reisevaksine, sårstell, lab og andre tjenester hvor man ikke er avhengig av time hos navngitt person. Innbygger skal da kunne bestille time i ressurstimebøker på samme måte som de bestiller time hos behandler.

Primærhelsetjeneste

Tjenesten ressurstimebok ble utviklet av Norsk Helsenett våren 2021, som et koronatiltak og ble pilotert fra påske og frem til sommeren 2021 hos flere journalleverandører. Det er en utvidelse av funksjonalitet for aktører innen primærhelse som har støtte for dialogtjenester på Helsenorge.

Fordeler med ressurstimebok

Ressurstimebok gjør det enklere for pasienter å bestille time til ulike timetyper digitalt på Helsenorge. Dettegir mindre administrativt arbeid for legekontoret og kommunen og er særlig aktuelt om høsten når svært mange tar influensavaksine.

Over all forventning

Tønsberg er en av kommunene som har tatt i bruk ressurstimebok.

– Vi har hatt stor nytte av ressurstimebok til både testing og vaksinering. Vi ser at det er en stor fordel for den enkelte å ha alt samlet på ett sted. Dette har fungert over all forventing, og spesielt i de eldre aldersgruppene. Nå i den foreløpige sluttspurten av koronavaksineringen, kan folk selv enkelt endre timen sin via Helsenorge, sier Per Kristian Opheim som er konstituert kommuneoverlege i Tønsberg.

Han forteller at de i Tønsberg har brukt ressurstimebøker på covid-teststasjonen for å legge opp egne timebøker for barn, den generelle testingen og den mobile teststasjonen.

– Det har ført til at vi har hatt vesentlig færre telefoner for bestilling av tester, sier han.

Økning i bruk

Per 24. august var det 380 virksomheter (kommuner og legekontor) som hadde tatt i bruk ressurstimebok. Dette er en rask utrulling, og erfaringene fra virksomhetene er gode. I løpet av uke 33 gjorde innbyggere omtrent 90 000 oppslag i timebøker hos ulike legekontor og kommuner.

Koronavaksinasjonsprogrammet i Enebakk tilbyr innbyggerne selvbooking av timer, og opplever knytningen mellom journalsystemet og Helsenorge sin ressurstimebok som sømløs.

Veiledning

– Noen ringer oss og sier at de har problemer med å bestille timer når de er innlogget på Helsenorge, men får det til med litt veiledning fra oss, sier Siv Kristianne Berg Furholm, som er vaksinasjonskoordinator i Enebakk kommune.

Hun legger til at personalet deres har testet tjenesten ved å bestille time til seg og sine barn, og at dette er nyttig når man skal veilede andre.

Slik tar du tjenesten i bruk

Dersom du ønsker å ta i bruk løsningen på ditt legekontor eller i din kommune, anbefaler vi deg å ta kontakt med din EPJ-leverandør.

Du kan lese mer om tjenesten og hvordan den ser ut for innbyggere i våre veiledere for legekontor og her for kommuner.

Videre planer for Helsenorge

Norsk helsenett jobber nå også med at fysioterapeuter, manuellterapeuter og avtalespesialister kan bruke time- og dialogtjenester på Helsenorge med pasientene sine.

Her kan du lese mer om andre tjenester på Helsenorge eller gå til selve nettstedet Helsenorge.