Helse, legemidler

2862

nyhetsrommet.no15. september 2021

Stiftelsen Organdonasjon: Bekymring om cDCD etter NRK-sak

 

Vi har i løpet av de siste dagene fått inn henvendelser fra flere som er bekymret for metoden cDCD og hva den innebærer. Det må ikke herske noen tvil om at det er helt trygt å si ja til organdonasjon i Norge. Vi har blant de strengeste kriterier og retningslinjer for organdonasjon – uansett hvordan døden inntreffer. Førsteprioritet er alltid å redde og stabilisere pasienten, så lenge det nytter. Pasientens status som donor er helt irrelevant.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no7. september 2021

Stiftelsen Organdonasjon: Ny metode for organdonasjon godkjent

I dag har Beslutningsforum for nye metoder godkjent cDCD (controlled donation after circulatory death) med normoterm regional perfusjon. Metoden muliggjør organdonasjon ved hjerte- og åndedrettsstans, og vil kunne anvendes i tilfeller der pasienten har så store hjerneskader at videre behandling er formålsløs og avsluttes, men der hjernedødkriteriet ikke er oppfylt.

– Dette er en viktig beslutning og en stor dag. Dette betyr helt konkret at flere vil kunne få den livreddende hjelpen de trenger – i form av et nytt organ, og ikke minst at den enkeltes ønske om å donere i større grad kan ivaretas, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no7. september 2021

Parat: EU vil også ha kvikksølvforbud

– Det er gledelig at også EU ser verdien i å kutte ut amalgam i tannbehandling, sier Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat. Foto: Trygve Bergsland

Bruken av kvikksølv har ført til store miljøproblemer og helseplager. ThsF og Parat var fra begynnelsen av 2000-tallet spesielt opptatt av tannhelsesekretærer som jobbet med kobberamalgam. I 2008 ble heldigvis kvikksølv forbudt i Norge. Nå kommer EU etter.

I Norge har det siden 2008 år vært forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no7. september 2021

Lions Norge: Nyhetsbrev september Lions Røde Fjær

Bildet du ser er fra en hyggelig prat som undertegnede hadde med stortingspresident Tone Trøen.

Etter fem dager med stand på Arendalsuka, for både Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Lions Norge, kunne vi oppsummere med at vi fikk med oss mange fine og viktige møter med mennesker i alle aldre.

Les mer