nyhetsrommet.no

2862

nyhetsrommet.no23. september 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Regionens mest spennende bedrifter

Omstillingen i Rogaland har ikke bare startet, den har pågått i flere år. Vi har vurdert noen av de mest interessante fremvoksende selskapene, og sett på hvilke egenskaper som blir svært viktige i årene som kommer.

Jeg har arbeidet med ledelse, innovasjon og forretningsutvikling i en årrekke, og var nysgjerrig på hvordan det lokale næringslivet responderer på den pågående omstillingen.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no22. september 2021

Collicare Logistics: Transport i Europa – et fraktmarked under press

Det europeiske fraktmarkedet er i stor endring og påvirkes av mange ulike faktorer denne høsten. Vi må tilpasse oss en helt ny transportsituasjon, som vil påvirke alle selskaper som trenger transporttjenester – og til slutt – konsument. 

Det europeiske sjøfraktmarkedet preges av både kapasitetsproblemer og høy etterspørsel

Sjøfraktsituasjonen i Asia påvirker nå også shortsea i Europa.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no21. september 2021

Elektroforeningen: Krever milliard fra Enova og kommer med 10 tips for lavere strømregning

Arbeiderpartiet har gått til valg på at det nå er vanlige folks tur. Da bør noe av det første de gjør i regjering være å stramme opp Enova, og stille krav om at minst 1 milliard kroner årlig skal tilfalle forbrukerne og tiltak som gjør at norske hjem blir mer energismarte. Det sier Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO)

Strømprisen har i det siste eksplodert. For mange vil strømregningen for september bli en dyr opplevelse.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no21. september 2021

Norconsult: Andre kvartal 2021: Gode resultater og sterk vekst for Norconsult

I andre kvartal 2021 omsatte Norconsult-konsernet for 1,910 milliarder kroner mot 1,760 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITA) endte på 167 millioner kroner, mot 153 millioner i andre kvartal 2020. Konsernet leverte en brutto EBITA-margin på 8,8 prosent (Q2 2020: 8,7 prosent).

Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna. (Foto: Norconsult)

Norconsult-konsernet leverte en sterk vekst både i brutto omsetning og EBITA for første halvår 2021. Omsetningen på 3 810 MNOK er 249 MNOK høyere enn samme tid i fjor, mens EBITA på 342* MNOK er 56 MNOK høyere. Driftsmarginen på 9,0 (8,0) prosent er 1 prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no17. september 2021

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Nye toner med Helen

Når man først planlegger et par ukers hardt tiltrengt sommerfri, fremstår kanskje ikke det å dra på bobilferie for aller første gang langs svingete, trafikkerte vestlandske turistveier, attpåtil med nyskaffet valp under tilvenning, som det mest optimale. Men Helen Totland Christensen har aldri vært redd for en ekstra utfordring.

I sommer overtok 49-åringen som sjef for EY ́s voksende kontor i regionen, en jobb som innebærer hovedansvaret for at over 200 ansatte leverer resultater og samtidig har det bra på jobb.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no17. september 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI har varmet soldatene i snart 30 år

I 1994 ble mange norske soldater kjent med en ny varmekilde utviklet ved FFI.

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet brant det i perioder dag og natt i et 16-mannstelt inne på FFIs område. Resultatet ble en teknologisk suksess som ble produsert i mange tusen eksemplarer og fremdeles er i bruk i dag.

Dette er historien om den lille teltovnen som i snart 30 år har holdt soldatene våre varme gjennom mang en vinternatt. Og som til og med fikk seg en tur til Himalaya!

Les mer

2862

nyhetsrommet.no17. september 2021

HR Norge: Fleksibilitet i ulike former

I ett og et halvt år har mange måtte jobbet hjemmefra, og fått nye vaner. Nå åpner samfunnet igjen og vi forventer fleksibilitet fra arbeidsgiver, også i tiden fremover. Derfor velger flere arbeidsgivere en hybridmodell. På HR Forum i november kan du høre case om veivalg og eksempler på nye arbeidsmodeller.

I foredraget “Fleksibilitet i ulike former: veivalg og eksempler” på HR Forum 2021 får du høre arbeidsplass-ekspert Oddvar Skjæveland sine betraktninger rundt hva hjemmekontor har gjort med oss.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no17. september 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik kan forsvaret kutte klimagassutslipp

Forsvaret kan redusere utslipp av drivhusgassser med 15-30 prosent uten at det går ut over aktivitetsnivå og forsvarsevne. Det går frem i en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Å sette inn batteripakker som gjør fartøyer hybride er ett av forslagene forskerne har regnet på. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret.

Kampfly, stridsvogner og fregatter – kort fortalt – krig, eller å øve på krig, er ikke spesielt klimavennlig.

Les mer

2862

nyhetsrommet.no17. september 2021

Elflyportalen: Elektriske sjøfly i rutetrafikk innen 2030?

DIREKTE FRA SENTRUM TIL SENTRUM

Hvis det går som Eric Lithun og Elfly Gruppen  vil, kan vi ha 15 til 20 helelektriske sjøfly i kommersiell drift på vestlandskysten innen 2030. Han etterlyser mer ressurser til sertifisering, og mener at utfordringene knyttet til ladeinfrastruktur er overdrevne.

Elfly Gruppen er ett av stadig flere selskaper som jobber aktivt for å etablere kommersielle elflyruter i Norge. Daglig leder, Eric Lithun, forklarer konseptet.

Les mer