1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Byspire: 10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

201801 Økern-30.jpg

1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Bane NOR: Stor jernbanekontrakt til Baneservice

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger. Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren.

Ballastrenseverk Foto: Baneservice
Ballastrenseverk Foto: Baneservice

Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet, hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

– Baneservice har levert tjenester til jernbanen gjennom mange år, og vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Nå kan alle varsle Statsbygg

Med en ny advokat på laget legger Statsbygg nå til rette for at også eksterne kan varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen.

-Statsbygg oppfordrer nå aktivt alle som arbeider for oss til å varsle om kritikkverdige forhold på våre byggeprosjekter, i forvaltningen av våre eiendommer eller virksomhet for øvrig, sier økonomidirektør Marianne N. Fålun i Statsbygg. – Vi ser positivt på varsling fordi det gir mulighet til å rette opp i forhold som bryter med lover, regler og etiske retningslinjer.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Vil ha jernbane Finland – Øst-Finnmark

Den Arktiske Jernbanen - Klikk for stort bilde

– Jernbane til Kirkenes vil kunne gi raskeste reiserute for sjøbasert containertrafikk fra Kina til Nord-Europa. Øst-Finnmark er det naturlige logistikksenteret, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Bakgrunnen er at fylkestingets visjon om jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og de mulighetene den kan gi. Visjonen for det som kalles Den Arktiske Jernbanen er å realisere Kirkenes og Øst-Finnmark som et nytt logistikksenter for transport gjennom Den nordlige sjørute.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Bane NOR: Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Den 8. februar lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og adm.dir i Entur AS, Johnny Welle, den nye reiseplanleggeren og app’en som samler all kollektivtrafikk-info på ett sted. Samtidig ble flere nye funksjoner presentert, blant annet billettkjøp og holdeplass-info.

Adm dir i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)
Adm dir i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)

– Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Arbeidet med å lage en nasjonal reiseplanlegger har en lang historie og det har vært mange hindringer i veien for å få dette til. Det er derfor en stor og viktig begivenhet at Entur nå har lykkes med dette, sier statsråden.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Bane NOR: Arbeider på Østfoldbanen og Gjøvikbanen til helga

Anleggsarbeid knyttet til Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss er hovedaktivitetene under Bane NORs jobbehelg på Østfoldbanen 10-11. februar. På Gjøvikbanen skal et nytt bomanlegg gjøres ferdig.

Ved Sandbukta nord for Moss utvides fjellskjæringen fram til påhogget for den framtidige dobbeltsportunnelen under sentrum. I helga monteres et sikkerhetsnett i samband med disse arbeidene. (Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR)
Ved Sandbukta nord for Moss utvides fjellskjæringen fram til påhogget for den framtidige dobbeltsportunnelen under sentrum. I helga monteres et sikkerhetsnett i samband med disse arbeidene. (Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR)

Gjøvikbanen

Gjøvikbanen stenges mellom Hakadal og Jaren fra lørdag ca. klokken 20 til søndag ca. klokken 11. Nettsiden til NSB har informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Ny utstilling om nytt regjeringskvartal

Hvordan kan det nye regjeringskvartalet bli? Se Statsbyggs nye utstilling i 22. julisenteret i Høyblokkens vestre paviljong.

Statsbygg kan nå presentere en ny utstilling om regjeringskvartalet i 22. julisenteret. Utstillingen viser vinnerforslaget Adapt fra plan- og designkonkurransen og presenterer prosjektet slik det er planlagt til nå. Vinnerforslaget legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og i skisseprosjektet, som er den fasen man er i nå, vil prosjektet bli forbedret og konkretisert.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017. 

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Les mer