1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Bane NOR: Traineer i Norges største IT-prosjekt

Sigrid Sandvik Børve og Leyan Salih er traineer ERTMS-prosjektet i Bane NOR. Programmet skal ruste dem til å lede og arbeide med innføring av ny teknologi.

Vil jobbe med framtidas teknologi: Leyan Salih (t.v.) og Sigrid Sandvik Børve. (Foto: Frode Menes)
Vil jobbe med framtidas teknologi: Leyan Salih (t.v.) og Sigrid Sandvik Børve. (Foto: Frode Menes)

Sigrid og Leyan er på sitt første år av det toårige traineeprogrammet Teknologiendringsprosjekter, som Bane NOR startet opp i august 2017. Her får traineene innsikt i hvordan innføring av ny teknologi påvirker organisasjonen, teknologien og mennesker, både i form av behov for ny kompetanse og samhandling.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Statsbygg: Fremtidens kontorløsninger lages nå

Det kan ikke konkluderes med at åpne løsninger bare skaper problemer. Om én åpen løsning ikke fungerer er det likevel ikke slik at alle åpne løsninger er dårlige, skriver administrerende direktør Harald Nikolaisen.

En av de viktigste oppgavene Statsbygg har er å gi råd når staten har behov for nye arealer, enten virksomheten skal leie i markedet eller bygge nytt. En rekke vurderinger og utredninger blir gjort i tett samarbeid med brukerne av de nye lokalene.

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Statsbygg: Klart budskap på etikk-konferanse

Etisk handel er et tema både innenlands og utenlands for Statsbygg, som her ved byggingen av den nye ambassaden i New Delhi.

Bærekraftig forretningsvirksomhet lønner seg. Det vil Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen understreke når han i dag deltar på Etisk handel konferansen 2018.

For snart tre år siden meldte Statsbygg seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). Statsbygg er fortsatt omtrent de eneste fra bygg- og anleggsbransjen som er medlem.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

Bane NOR: Nytt stillverk på Kongsvinger stasjon

I hendene på kyndige trafikkstyrere har stillverket ved Kongsvinger stasjon i nærmere 60 år bidratt til å holde styr på sporveksler og togveier inn og ut av den travle stasjonen ved Glommas bredder. Nå synger det på siste verset. Gammel skal byttes ut med en ny, moderne skjermbasert løsning.

Trafikkstyrer Ivar Nystuen foran stillverket på Kongsvinger stasjon som ble tatt i bruk i 1959. Snart erstattes det av en ny skjermbasert løsning. (Foto: Harry Korslund)
Trafikkstyrer Ivar Nystuen foran stillverket på Kongsvinger stasjon som ble tatt i bruk i 1959. Snart erstattes det av en ny skjermbasert løsning. (Foto: Harry Korslund)

– Folk som ferdes til og fra Kongsvinger stasjon kommer ikke til å merke noen forskjell, men for alle som sørger for riktige signaler og sikker togfremføring, innebærer den nye løsningen nye måter å jobbe på, sier signalingeniør og prosjektlederassistent Roy Berntsen i Bane NOR. Det nye systemet er også langt mer fleksibelt, og gjør blant annet at det blir enklere å foreta endringer i fremtiden.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

LOOP: Ny prosjektleder for LOOP Miljøskole

Fredrikke Friis Bertheussen i LOOP tar over som prosjektleder for LOOP Miljøskole.

Fredrikke har en cand. mag. grad fra UIO, og designutdannelse fra Næringsakademiet i Oslo. Fredrikke har erfaring fra dokumentarfilmproduksjon, og 7 års redaksjonell erfaring som redigerer og journalist i Egmont Publishings magasiner og forbrukerportal klikk.no.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

Finnmark fylkeskommune: Slik står det til med folkehelsa i Finnmark

Del av forsiden til dokumentet "Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku". - Klikk for stort bilde

Del av forsiden til dokumentet «Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku».

«Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku» ligger nå ute. Les om blant annet befolkningsutvikling, oppvekst og levekår i Finnmark.

Det er Finnmark fylkeskommune som i samarbeid med Norut AS har utarbeidet dokumentet «Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku». Dokumentet forteller om befolkningsutvikling, om oppvekst og levekår, og om fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

Multiconsult ASA: Multiconsult vant pris for skolebygg

 

Illustrasjon: Hundven Clements Photography

Vinneren av prisen Årets skolebygg 2018 ble Spetalen skole i Saltnes i Råde kommune. Den er tegnet av LINK arkitektur.

 

– Det gleder oss stort at vi vant denne prisen, sier Armand Åsheim, direktør Østfold i Multiconsult.

Prisen ble i dag delt ut på Nohrcons konferanse ”Bygging av fremtidens skole 2018”. Spetalen vant foran fire andre finalister.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

Statsbygg: Stor interesse for museum i Tromsø

Statsbygg har mottatt tilbud fra 10 prosjekteringsgrupper som ønsker å utvikle nye Tromsø museum – Universitetsmuseet. 

I mars lyste Statsbygg ut en konkurranse for et nytt museumsbygg i Tromsø Sentrum.

Statsbygg søkte da etter en komplett prosjekteringsgruppe til å planlegge en samlokalisering av museets virksomhet. I dette ligger også en mulighetsstudie for reguleringsarbeidet som skal gå parallelt med skisse- og forprosjektet.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Bane NOR: Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Planen legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang- og sykkelveger, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og motorveg.

Les mer

1926nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Multiconsult ASA: Norges største veikontrakt

Multiconsult har ansvaret for all prosjektering for den delen som ligger i Elverum kommune, eller om lag en tredel av hele strekningen, og ansvaret for ytre miljø og geoteknikk på hele prosjektet.

Multiconsult har sammen med Aas Jakobsen og Skanska vunnet Norges største veikontrakt til en verdi av 5,5 milliarder kroner. Dette er det første OPS-prosjektet innen samferdsel på over ti år.

Kontrakten omfatter 16 kilometer ny firefelts vei og 9 kilometer ny tofelts vei med midtdeler i Løten og Elverum kommuner.

Les mer