1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Vant samspillskontrakt om Ny Alversund skole og flerbrukshall

Vinnerforslaget «Mellom buene» av Ny Alversund skole og flerbrukshall. | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

Multiconsult har sammen med Constructa Entreprenør, HLM arkitektur, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter vunnet pris- og designkonkurransen med samspill for bygging av Ny Alversund skole og flerbrukshall i Lindås kommune.

Pris- og designkonkurransen i regi av Lindås kommune omfatter en ny barneskole for 450 elever med fritidsklubb, flerbrukshall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Det nye anlegget skal også fungere som en kulturarena og et forsamlingslokale for bygda også på kveldstid og i helger.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: En styrke for Finnmark som sjømatfylke

Johnny Ingebrigtsen 11.12.14 Foto KBT.jpg - Klikk for stort bilde 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur.

–Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med en høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Med bakgrunn i akvakulturnæringas behov for fagfolk og kompetent arbeidskraft ønsker Finnmark fylkeskommune å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult og Johs Holt tildelt konsept- utvikling og evaluering av ny Mjøsbru

 

Multiconsult AS og Johs Holt AS vil bidra til byggingen av ny bru over Mjøsa. | Foto: Nye veier

Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for Nye Veier AS.

– Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Statsbygg: Akvarieleverandør på befaring på Ås

Denne uken har Statsbygg inngått kontrakter for både vanntredemølle for hund og oppstallingsplass for zebrafisk. Utstyret skal inn i Veterinærbygget, som skal huse Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra 2020.

Statsbygg er godt i gang med å kjøpe inn utstyr som skal inn i det nye Veterinærbygget på Campus Ås. I går var den italienske leverandøren av hyllesystem for akvarier, Tecniplast, på befaring på byggeplassen sammen med sine norske agenter fra Scanbur.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Bane NOR: Færre tamrein på Nordlandsbanen etter tiltak

I det siste er flere grep er tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. De siste ukene har uvanlige vær- og beiteforhold ført til stor spredning av tamreinen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Forslag til minnested i regjeringkvartalet

Statsbygg har overlevert sin anbefaling av forslag for det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til Lindealléen, mot Akersgaten. Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Prisdryss på tampen av året

Tre viktige priser er delt ut internt i Statsbygg: Innovasjonsprisprisen, Energi- og miljøprisen og Den gylne hjelm.

Utviklingen av modell 2015 for bygging av modulfengsler fikk Innovasjonsprisen for 2017. I sin begrunnelse for tildelingen, la administrerende direktør Harald V. Nikolaisen vekt på at prisvinnerne har utviklet et standardkonsept for fengselsbygg som har gjort det enklere og raskere å prosjektere fengsler, og at avklaringer med bruker og oppdragsgiver kan skje mye mer effektivt. Modell 2015 ble utviklet av Statsbygg i samarbeid med Kriminalomsorgen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

Multiconsult ASA: Årets julegave går til The Dale Oen Experience

Multiconsult gir hver jul bort en større sum til et veldedig formål. I år falt valget på The Dale Oen Experience, en organisasjon som jobber med å gi barn og ungdom mestringsfølelse, samt motivere til å ta et miljøansvar.

The Dale Oen experience – Miljøcamp og inspirasjon til barn og unge

The Dale Oen Experience en ideell organisasjon opprettet av Robin Dale Oen til minne om broren og idrettslegenden Alexander Dale Oen. Organisasjonen jobber mot barn og unge, og har følgende kjernevirksomhet:

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: #17: Derfor steker forskerne batterier

I dette forsøket overladet forskerne en Li-ioncelle til den tok fyr. Overlading innebærer å utsette cellen for en langt høyere ladespenning enn det den er designet for. Foto: FFI​

Nå om dagen går «alle» rundt med et litium-ion batteri i lomma. Forsker Helge Weydahl jobber for å gjøre dem tryggere.

​Se for deg at du sitter på et fly og du våkner av at hodetelefonene dine begynner å smelte. Eller at det begynner å ryke av laptopen på fanget ditt. Listen over registrerte uhell med litium batterier på flyplasser og andre steder er lang.

Les mer