pr- og kommunikasjon

boks

 

Å skrive en god pressemelding er ikke noe kunststykke, men snarere godt håndverk. Her er noen enkle tips til deg som ønsker å utforme en pressemelding:

En pressemelding bør ikke være lengre enn en A4 side. I stedet for å prøve å presse alt inn i pressemeldingen kan heller statistikk og fakta kan følge med som vedlegg…. eller enda bedre; i form av lenke til hjemmesider.

En pressemelding bør utformes på samme måte som en nyhetsartikkel. Derfor skal innholdet kort sammenfattes i overskrift og ingress. Ingressen bør på maks 30-35 ord fortelle noe om hvem, hva, hvor, når, hvordan, og hvorfor. Husk at pressen kan kutte fra pressemeldingen, som oftest fra bunnen. Pass derfor på at de viktigste poengene kommer så tidlig som mulig.

Bruk enkelt språk og korte setninger. Unngå forkortelser, fremmedord og stammespråk.

Ha i bakhodet hva en eventuell journalist ønsker; en bedre forståelse for emne/problemstillingen, noe nytt og interessant å fortelle samt gode sitater. Prøv å begrens deg til én talsperson. Kom gjerne med eksempler og historier som får frem budskapet.

Fortell hva gjør din sak unik, men forsøk å unngå overdreven bruk av superlativer og selvskryt.

Tenk nøye igjennom hvem som er målgrupper for budskapet og hvilke medier som treffer målgruppene best. Er innholdet hovedsaklig av interesse for nisjemedier eller bransjeblader bør innholdet også tilpasses deres lesere.

Tallstørrelser og statistikk som underbygger budskapet er gull verdt. Påstander som ikke kan underbygges og/eller dokumenteres har mindre verdi.

Ikke fokuser på hvilken verdi og betydning nyheten har for deg/dere. Det interessante er  hvilken verdi og betydning dette har for eventuelle lesere.

«Timing is everything». Kan du knytte saken og budskapet opp i noe som har høy aktualitet? Det kan være periodiske saker som valg eller andre ting du god tid i forveien vet vil prege nyhetsbildet, men også saker som plutselig blir aktuelle. Høy aktualitet i pressemeldingen vil gi den større sjanse for å bli plukket opp av nyhetsbyråer og redaksjoner.

Husk selvfølgelig å ta med kontaktinformasjon til den som kan uttale seg ytterligere i saken. Og ikke minst sørg for å være tilgjengelig for å gi ytterligere informasjon og intervju m.m. dersom journalister fatter interesse for saken.

Sist men ikke minst.. Dersom du har gode bilder som illustrerer saken, så legg dem ved. Ikke bare øker gode bilder muligheten for å få omtale, men saken får også større og bedre plass. Ofte kan et bilde få frem budskapet minst like godt som all verdens tekst.

Er du fortsatt usikker på hvordan du skal gjøre det? Eller ønsker du hjelp med selve utformingen?

Ta gjerne kontakt med oss i BN-kommunikasjon for en hyggelig PR-prat.

 

logo3