Statsbygg

Statsbygg er Statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være Statens førstevalg.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.

Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av Staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.

Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter – større og mindre, til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Statsbyggs hovedkontor er i Oslo og regionskontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

logo finjustering skisse

Hjemmeside: www.statsbygg.no

Adresse: Biskop Gunnerus` gate 2, 0155 Oslo
Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Telefon: +47 815 55 045
Faks: +47 22 95 40 01
E-post: postmottak@statsbygg.no
Omsetning: 4,3 MRD. NOK
Antall ansatte: 902
Stiftet: 1816
Årsrapporter: 2019 2018 2017  2016 2015  2014  2013  2012

Pressekontakter:

(klikk på bildet for høyere oppløsning)

11169727766_565b47681c_o

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør

M: +47 913 70 172
E: hegenjaa.aschim@statsbygg.no