Multiconsult ASA

Multiconsult er et ledende rådgivnings- og prosjekteringsselskap. Vi opererer både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult har 100 års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet. Selskapet har sterke fagmiljøer og 1350 dyktige medarbeidere bidrar i fellesskap for å skape verdier for våre kunder og for samfunnet for øvrig.

Fra våre kontorer i inn- og utland utfører vi komplekse multifaglige prosjekter. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser.

Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og store deler av verden. Med unntak av virksomhet innen olje og gass, tilbys og koordineres Multiconsults internasjonale gjennom NORPLAN AS. Multiconsults forretningsområder består av: Bygg & eiendom, industri, olje & gass, samferdsel & infrastruktur, energi, miljø & naturressurser.

Våre verdier er tuftet på engasjement, lagspill og ansvar. Sammen med samarbeidspartnere og kunder skapes historie og viktige bidrag til utviklingen av Norge.

Vi sier vi utvikler Norge, og vi gjør det med stolthet.

Multiconsult

Hjemmeside: www.multiconsult.no

Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo
Postadresse: Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: +47 21 58 50 00
Faks:
E-post: oslo@multiconsult.no
Omsetning: 1,350 MRD. NOK
Antall ansatte: 1350
Stiftet: 1908
Årsrapporter: 2017 2016  2015  2014  2013  2012

Pressekontakter:

(klikk på bildet for høyere oppløsning)

Gaute-Christensen

Gaute Christensen
Kommunikasjonsleder

M: +47 911 70 188
E: gaute.christensen@multiconsult.no