Bane NOR SF

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

 

uten-navn

Hjemmeside: www.banenor.no

Adresse: Biskop Gunnerusgate 14, 0185 Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Telefon: +47 (815) 052 80
E-post: postmottak@banenor.no
Omsetning: 15,6 MRD. NOK
Antall ansatte: 4500
Stiftet: 2017
Årsrapporter: 2015  2014  2013  2012 (Årsrapporter Jernbaneverket)


Pressekontakter:

(klikk på bildet for høyere oppløsning)

Bilde kommer…..

Thor Erik Skarpen
Pressesjef

M: +47 916 55 144
E: thor.erik.skarpen@banenor.no