FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: I dag slipper FFI sin nye forsknings- og utviklingsplan

– Den teknologiske utviklingen går raskt og stiller store krav til Forsvaret. Denne planen skal bidra til at Forsvaret er i stand til å møte morgendagens utfordringer, sier FFI-direktør Espen Skjelland.

Tirsdag 6. april ble den nye forsknings- og utviklingsplanen fra Forsvarets forskningsinstitutt formelt overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. De kommende fire årene har instituttet planlagt aktiviteter og prosjekter for minst fire milliarder kroner.

Selve forsknings- og utviklingsplanen er gradert og består av mer enn 150 detaljerte prosjektbeskrivelser. For å gjøre innholdet mer tilgjengelig har vi laget en ugradert kortversjon. Her kan du lese om:

 • Forsvarets hovedutfordringer sett fra FFIs ståsted.
 • De viktigste teknologiske trendene som vil påvirke Norges sikkerhet og Forsvarets virksomhet.
 • FFIs viktigste prosjekter og aktiviteter i årene som kommer.

Fra havets bunn til verdensrommet

FFI har mer enn 500 forskere og ingeniører og driver med alt fra rakettforskning (bokstavelig talt) til økonomi- og omverdenanalyser. Målet er å styrke Norges forsvarsevne.

En stor del av oppdragene er teknisk og vitenskapelig støtte til de store materiellinvesteringene Forsvaret gjør. Men FFI jobber også med teknologiutvikling og eksperimentering.

– Det dukker stadig opp nye og banebrytende teknologier vi må ha kunnskap om og evne til å håndtere for å kunne gjøre den jobben, understreker Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.

Nato har plukket ut åtte nye, banebrytende teknologier som skal følges opp spesielt i alliansen (les mer om dette i «Science & Technology Trends 2020-2040 (PDF)»). Blant disse er kunstig intelligens, kvanteteknologi, nye materialer, menneskelig forbedring og hypersonisk teknologi.

– Vi skal konsentrere oss om de viktige og vanskelige oppgavene som ikke andre i Norge kan løse for Forsvaret. For FFI er det avgjørende å følge den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen tett for å hele tiden ligge i forkant. Vi må se hele Forsvaret og totalforsvaret som system for å kunne forske på de riktige tingene, utvikle de riktige løsningene og gi de beste rådene, mener Skjelland.

Last ned Utsyn – FFIs forsknings- og utviklingsplan 2021-2024 (PDF)

Her er noen av nyhetene fra FoU-planen

 • FFI opprettet fra 1. januar 2021 en ny avdeling for Sensor- og overvåkingssystemer.
  – Hvordan kan teknologi gi oss bedre oversikt over hva som skjer rundt oss? På dette området vil autonomi og kunstig intelligens gi store endringer de kommende årene, både i samfunnet og for Forsvaret. Vi kommer til å få sensorer med lengre rekkevidde, høyere presisjon og bedre deteksjonsevne – fra havets bunn til verdensrommet. Dessuten vil nye plattformer som mikrosatellitter og ubemannede systemer gi økt dekning og utholdenhet. Resultatet er økt presisjon og tempo i alle typer situasjoner og militære operasjoner, understreker Skjelland
 • Et nytt prosjekt kalt «Strategiske forsvarsanalyser» skal gi råd til forsvarsledelsen.
  – En virksomhet har et strategisk problem hvis endringstakten i omverdenen er større enn i virksomheten selv. Der risikerer vi at Forsvaret er og vil være. Derfor vil FFI satse enda mer på å støtte den strategiske utviklingen av Forsvaret.
 • Mer forskning på cyberoperasjoner og elektronisk krigføring.
  – Cyberangrep er en normaltilstand. Jamming i Øst-Finnmark vekker heller ikke oppsikt lenger. Vi lever alle mer av livene våre i det digitale rom. Framover vil vi bli mer avhengig av trådløs kommunikasjon for å lede og operere militære enheter. I mange scenarioer må vi regne med å møte en massiv og avansert cyber og EK-trussel.
 • Sivilt militært samarbeid
  – Motstandsdyktighet blir viktigere og viktigere på både sivil og militær side. Den teknologiske utviklingen gjør det uforholdsmessig dyrt å hindre alt som potensielt kan skade oss. Ett nytt prosjekt kalt «Totalforsvaret mot 2040» vil blant annet se på hvordan vi kan skape bred situasjonsforståelse og motstandsdyktighet i samfunnet.
 • Nytt innovasjonssenter
  – FFI vil bidra til at norske bedrifter utvikler teknologi og produkter Forsvaret kan bruke. Derfor starter vi opp flere nye arenaer for testing og eksperimentering i tilknytning til Forsvarets operative virksomhet. Hit vil vi invitere teknologi- og industribedrifter til å utvikle praktiske løsninger for operative behov i tett samarbeid med våre forskere og militært personell.
1.jpg
På grunn koronatiltakene ble forskningaplanen overlevert digitalt. Foto: Forsvarsdepartementet.