FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI fyller 75 år, hva nå?

Avtroppende FFI-direktør John-Mikal Størdal tror FFI vil være viktig for norsk forsvarsevne, sikkerhet og teknologiutvikling også de kommende 75 årene.

Denne episoden av Ugradert er spesiell av to årsaker. For det første markerer den starten på FFIs jubileumsår – vi fyller nemlig 75 år i år!

For det andre er podkasten noe av det siste administrerende direktør John-Mikal Størdal gjør før han flytter til Paris.

Der skal han lede kontoret for forskningssamarbeid (Nato Collaboration Support Office – CSO) i Nato Science & Technology Organisation (STO).

Størdal har vært FFI direktør i ni år, men begynte ved instituttet allerede i 1989, som vernepliktig forsker.

I denne episoden trekker han frem hvilke tre ting han er mest stolt over at FFI har fått til i hans periode; at vi har eksportert missiler til USA, bidraget til anskaffelsen av F-35 og innspillet til neste Langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Størdal reflekterer også over prestasjonene innen de to områdene FFI skulle satse på ved opprettelsen i 1946; raketteknologi og elektronikk.

Vi har utfordret ham til å si noe om hva han tror FFI forsker på om 75 år og spurt om han har noen råd til sin arvtager.