Det Kongelige Selskap for Norges Vel: Skaper matsikkerhet og arbeidsplasser

Noen av de 50 nye fiskeoppdretterne på Madagaskar

Noen av de 50 nye fiskeoppdretterne på Madagaskar

Sammen med den Tyske utviklingsorganisasjonen GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) er Norges Vel i gang med å etablere et nytt kooperativ som allerede har 50 fiskeoppdrettere på øst-kysten av Madagaskar.

Madagaskar er et av verdens fattigste land med stort behov for bedre ernæring, inntekter og flere arbeidsplasser. Målet med dette prosjektet er at flere innbyggere skal få tilgang til proteinrik mat, og at det skapes flere faste arbeidsplasser med tilstrekkelig inntekt for lokale kvinner og menn.

Samarbeidsløsning som gir gode resultater

I dette prosjektet, som støttes av GIZ, skal det opprettes et nytt kooperativ med minst 40 småprodusenter som skal starte med bærekraftig oppdrett av ferskvannsfisken tilapia i kommunen Brickaville.

– I dag er etterspørselen etter fisk langt større enn tilbudet, så vi regner med at salget er sikret til relativt stabile priser. Småprodusentene i de syv kooperativene vi har etablert tidligere, har nesten tredoblet sine inntekter, sier prosjektleder Anne Mugaas i Norges Vel.

Småprodusentene har nesten tredoblet sine inntekter

Det nye kooperativet skal også organiseres under produsentorganisasjonen Tilapia de l’Est (TDE). TDE ble etablert i 2014 av den lokale NGO-en MIDEM (Mission Indépendante pour l’Education et le Dévelopment à Madagascar) i samarbeid med Norges Vel, og med støtte fra Norad.

Det nye prosjektet, som støttes av GIZ, kompletterer arbeidet med å utvikle kooperativunionen og de eksisterende syv kooperativene i denne tredje perioden med Norad-støtte (2020-2023).

GIZ skal i tillegg bidra til å styrke TDEs klekkeri med en dypvannsbrønn som sikrer produsentene kontinuerlig vann for yngelproduksjon, også i tørre perioder av året.

Bønder blir fiskeoppdrettere

– De 50 nye småprodusentene er bønder med middels store gårder. Hver produsent skal ha to dammer hver for oppdrett av tilapia. Finansieringen av dammene dekkes av fremtidig profitt fra fiskeoppdretten, sier Mugaas.

TDE skal stå for opplæring og teknisk støtte til bøndene. De leverer også fiskeyngel og fôr, og fisken skal selges gjennom TDEs etablerte markeds- og salgskanaler. Det økte produksjonsvolumet som det nye kooperativet skaper vil bidra til jobbskaping langs hele verdikjeden.

Vil forbedre nasjonale rammevilkår

Prosjektet skal også gi innspill til myndighetene for å bidra til å forbedre strategier, planer, lovverk, kompetanse, dokumentasjon og praksis for bærekraftig oppdrett av ferskvannsfisk på Madagaskar.

Dette arbeidet vil foregå i samarbeid mellom GIZ, Norges Vel, TDE, fiskerimyndighetene på Madagaskar og franske APDRA og tyske COFAD, to andre organisasjoner på Madagaskar. Også Verdensbanken vil bidra noe i dette arbeidet.

Veiing av oppdrettsfisken tilapia

Prosjektet skal bidra til å

 • Øke tilbudet av fersk tilapia til lokalbefolkningen for økt matsikkerhet

 • Øke antall arbeidsplasser og inntektsmuligheter gjennom oppbygging av verdikjede for tilapia rundt Brickaville og hovedstaden Antananarivo

 • Økt inntekt og arbeid for nye tilapia-produsenter og tilgang på fisk for deres familier

 • Minst 30 prosent kvinnedeltakelse, og pågående arbeid for styrket likestilling

 • Videreutvikle markedsføringen av fiskeprodukter i Antananarivo

 • Opprette et nytt kooperativ med minst 40 bærekraftige fiskeoppdrettere i TDE

 • Opprette dypvannsbrønn på TDEs klekkeri for sikring av yngel året rundt

 • Bidra til å gjøre TDE til en finansiell bærekraftig og uavhengig produsentorganisasjon

 • Øke arbeidskapitalen i TDE for å oppnå tilgang til finansiering for fremtidige investeringer etter at eksterne støtteprogram er avsluttet

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å

 • Sikre likestilte muligheter for kvinner og menn

 • Sikre teknisk opplæring og kvalitetssikre oppdrettsnæringen

 • Bidra til å sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene

 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig utvikling av oppdrett

 • Sikre menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og håndtere risiko

 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring, organisering og business-utvikling

 • Påvirkningsarbeid for bærekraftige rammevilkår for utvikling av oppdrett og næringsutvikling på Madagaskar spesielt og Afrika generelt

Bærekraftsmålene i prosjektet

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Alle Norges Vels prosjekter støtter opp om bærekraftsmålene.

Dette prosjektet bidrar til:

Land

Madagaskar

Periode

Oktober 2019 – 2021

Prosjektleder

Anne Mugaas

Partner

Tilapia d’ Est (TDE)

Donor

GIZ

Faktaark

GIZ: Sustainable Aquaculture in Madagascar

BMZ: Programme Sustainable Fisheries and Aquaculture