Statsbygg: Statsbygg lyser ut Blått bygg-konkurranse

Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for satsingen på hav og helse ved Nord universitet. Nå lyser Statsbygg ut anbudskonkurransen.

Blått Bygg vil sette Nord universitet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i landsdelen. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide et forprosjekt for Blått Bygg. Oppdraget omfatter et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur med et nettoareal på ca. 5000 kvm, og en ombygging av et frigjort bruttoareal på 1680 kvm for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Nå lyser Statsbygg ut anbudskonkurransen for prosjektet.

Kontraktsformen er totalentreprise med løsningsforslag. Tilbyderne skal dermed både tegne hvordan prosjektet kan se ut og foreslå hvordan det kan bygges. Den som vinner konkurransen vil i tillegg stå for byggingen av sitt prosjekt, forutsatt at Stortinget bevilger midler til dette.

– Dette er et veldig spennende prosjekt der vi ser frem til å få inn gode forslag, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Interesserte tilbydere skal først gjennom en prekvalifisering med frist 8. juni. Her vil erfaring med blant annet relevant bygningstype, entrepriseform og komplekse laboratoriefunksjoner vil være avgjørende. Tilbyderne som kvalifiserer seg vil etter planen få invitasjon til å delta i konkurransen senere i juni.
Fristen for å levere tilbud i konkurransen er 15. oktober 2020. Etter planen vil Statsbygg kåre en vinner rundt årsskiftet 2020/21. Konkurransevinneren skal deretter videreutvikle forslagene sine til nybygg og ombygging i samarbeid med Statsbygg og Nord universitet.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er i overkant av 500 millioner kroner.

Anbudskonkurransen
Mer informasjon om konkurransen finn du på Doffin.

Tore Berg
Prosjektleder
Mob. 41542346

Gjermund Jappée
Seniorrådgiver
Mob. 41512178