Statsbygg: Statsbygg pusser opp på Bygdøy

Statsbygg har tidligere istandsatt flere eiendommer på Bygdøy, blant dem Kongsgården og Bygdøy sjøbad. Etter påske starter oppussingen av hovedhuset på gårdstunet Hengsenga.

Hovedbygningen på Hengsenga ble oppført av bokhandler Dybwad i 1848. Den har tidligere hatt to eiere: Lord Bamford og kong Oscar II, som ga enga til staten. Bygningen har gjennomgått mange endringer opp igjennom årene. Nå skal den tilbakeføres til slik den var i 1883 med to større familieleiligheter.

Utvendig er bygningen et godt eksempel på den tidlige sveitserstilen, og huset skal males i farger slik det var på slutten av 1800-tallet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med vernemyndighetene, og planlegges ferdigstilt i 2023, avhengig av tilstrekkelige bevilgninger.

Bygdøy hadde tilhørt Kongen helt tilbake til middelalderen. Staten overtok store deler av halvøya etter unionsoppløsningen i 1905. Bygdøy er et yndet sted for turgåing. Bor du i Osloområdet har du kanskje tenkt deg dit i påsken? Statsbygg ønsker alle en god påske. Blir det tur, så vis virusvett.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172