Statsbygg: Statsbygg søker ny driftsdirektør

Statsbygg søker etter direktør som skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av Norges mest spennende eiendomsportefølje.

Den som får stillingen vil bli ansvarlig for driften og vedlikeholdet av 2,9 millioner kvadratmeter ved 2300 bygninger fordelt på over 600 eiendommer i hele Norge, på Svalbard og i utlandet. Avdelingen har ca. 400 ansatte. Statsbygg brukte 929 millioner kroner på vedlikehold i 2019. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledelse.

– Vår nåværende direktør går av med pensjon etter 16 års fremragende innsats, forteller administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg, og legger til: – Jeg håper å finne en kandidat som kan fortsette å utvikle Statsbygg som en av landets beste på drift og vedlikehold av bygninger.

Statsbygg satser i sin drift på teknologi i form av digitalisering av teknisk drift, bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystemer. Den nye direktøren vil få ansvaret for å gjennomføre teknologifornyelse, digitalisering og effektivisering av avdelingens leveranser. Direktøren vil videre få ansvar for at organisasjonen bidrar til bærekraftsutvikling og energiøkonomisering og smarte driftsformer innenfor drift og vedlikehold

– Stillingen inngår i min ledergruppe, og den nye direktøren skal også bidra i det overordnede strategiarbeidet for Statsbygg og iverksette strategiene i drifts- og vedlikeholdsavdelingen, sier Nikolaisen.

– Jeg ønsker en kvalifisert person, med ledererfaring, økonomi- og forretningsforståelse, strategisk forståelse og evne til å stimulere til nyskaping og resultater, understreker Nikolaisen.

Den nye direktøren vil ha arbeidsted i Bergen. Stillingen lyses ut i disse dager. Søknadsfrist er 23. april 2020.