FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Lagde nød-respirator på rekordtid

De siste tre ukene har FFI ledet en innovasjonsdugnad som vil styrke kapasiteten ved norske sykehus. I dag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse at initiativet har lykkes.


Her er nød-respiratoren under testing. Foto: Lærdal Medical

Nød-respiratoren skal produseres i Kristiansand av den norske teknologibedriften Servi i samarbeid med Lærdal Medical. Den originale ideen kom fra sivilingeniør og teknologigründer Eivind Gransæther fra Edge Health Technologies.

Forskningsdirektør Hanne Bjørk.

– Vi er svært fornøyde med hva vi sammen har fått til på under tre uker. Men først og fremst er vi glade for at vi sammen har greid å ta fram en løsning som kan bidra til å redde liv dersom koronapandemien overgår helsevesenets kapasitet, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved FFI.
Utviklingen har involvert noen av landets fremste kompetansemiljøer innen forskning og utvikling, teknologisk industridesign og medisinske fagmiljøer.
FFIs rolle har vært å lede, koordinere og kvalitetssikre innovasjons- og utviklingsprosessen fra idé til prototyp, og forberede norske myndigheter på rask anskaffelse og implementering.

Jeg er imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede et hurtig innovasjonsløp med flere aktører på en så smidig og effektiv måte.

– Denne tverrfaglige innovasjonsdugnaden har vært en god test og validering av FFIs nye konsept for hurtig innovasjon og teknologiutvikling, sier Bjørk.
Innovasjonsmodellen er basert på tett og effektivt trekantsamarbeid mellom forskning, industriaktører og sluttbrukere.

Videreutvikling av forsvarssektorens innovasjonsmodell
Rapporten peker på hvordan trekantsamarbeidet kan utnyttes og videreutvikles for å svare på en del av de utviklingstrekkene vi nå ser
Effektivt samarbeid

Koronapandemien har utløst et akutt merbehov for respiratorer i hele verden, og leveringstiden fra produsentene er derfor både lenger og mer usikker enn normalt. Med den norskutviklede nød-respiratoren vil kapasiteten ved norske sykehus nå forsterkes for å unngå en situasjon som i Italia, hvor respiratormangel har ført til at mennesker som kunne ha vært reddet ikke nådde opp i prioriteringen av hvem som skal få respiratorbehandling.
– Det har vært inspirerende og lærerikt å jobbe så tett med FFI og de andre samarbeidspartnerne i dette unike utviklingsprosjektet. Jeg er imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede et hurtig innovasjonsløp med flere aktører på en så smidig og effektiv måte, sier Tore Lærdal, daglig leder ved Lærdal Medical.
For å ytterligere forsterke den nasjonale helseberedskapen, ser Forsvarets sanitet på mulighetene for å integrere nød-respiratorene med sitt feltsykehuskonsept. Målet er å kunne tilby sykehusene avlastning dersom også behovet for intensivsengeplasser blir høyere enn det sykehusene kan tilby.