Kredinor: Kredinor med forebyggende tiltak mot koronaviruset

Kredinor innfører nå ytterligere tiltak knyttet til å forebygge og redusere risikoen for at ansatte, kunder eller andre smittes av koronaviruset, Covid-19. Fortsatt er ingen i Kredinor meldt smittet eller syke, men det er likevel viktig med forebyggende tiltak ut fra løpende vurderinger, informasjon fra helsemyndighetene og pålegg fra politisk hold.

Nå innføres hjemmekontor frem til 27. mars 2020

Alle ansatte som kan jobbe hjemmefra på PC skal jobbe fra hjemmekontor frem til 27. mars 2020. De som ikke kan jobbe fra hjemmekontor får tilrettelagt arbeidssituasjonen sin for å redusere risiko for smitte. Dette innebærer at vi sikrer og opprettholder vår leveransekraft på våre forretningsleveranser med uforminsket styrke – uten opphold.

Tiltak som fra før er innført fra Kredinor for å redusere smitterisiko:

Kredinor avlyser kurset Innføring i inkasso 25. mars, for 50 påmeldte
Kredinor avlyser frokostseminaret Kredinor utsyn 21. april, for 50 deltagere
Kredinor avlyser Kredinor fagforum 13.-14. mai for 300-350 deltagere.
Alle eksterne fysiske møter avlyses – alle møter må foregå via skype.
All ekstern deltagelse på kurs, messer og seminarer avlyses for de ansatte som er påmeldt. Reiseforbud med fly i regi av Kredinor, alle jobbreiser for ansatte i selskapet avlyses

Andre smittebegrensende tiltak som er innført i Kredinor:

Alle skal sørge for god håndhygiene ved å vaske seg med såpe og vann
Alle anbefales å benytte antibac der det er tilgjengelig
Samtlige må sørge for gode rutiner ved egen hosting og nysing
Bruk papirlommetørkle til å hoste/nyse inn i – kast det etter en gang bruk
Ved mangel på papir er et alternativ å nyse i albuen – vende hodet bort
Forsøk å holde 1 m avstand til personer som nyser/hoster
Hold gjerne avstand til andre hvis det er mulig på vei til og fra jobb
Hilsing bør kun skje ved smil og nikk – ikke håndhilsning/klemming i disse dager

Ved mistanke om smitte skal følgende gjøres:

Varsle leder
Ring fastlegen
Ring legevakten 116117
Ikke kom på jobb før avklaring rundt smittefare ​​​​​​​

Alle har et ansvar for å hindre spredning

Gjennom disse tiltakene ønsker vi som selskap å bidra slik at vi forebygger og minimerer risiko for spredning og sykdom, slik at venner, familie, kolleger, næringslivet for øvrig – og samfunnet rammes i så liten grad som mulig.