MOT: Vil du bli en MOT-partner?

MOT skriver partneravtaler med ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner, hvor målet er å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom» i ungdomsskole og i videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.

Hvordan går man frem?

1. Opprett kontakt mellom deg og en av MOTs regionledere

Klikk på linken nederst på siden for å få oversikt over hvem som er regionleder i ditt område.

2. Uforpliktende informasjonsmøte med ledelsen

Lokalt møte på skolen eller i kommunen. På dette møtet avklares de nødvendige tingene som skal til for at MOT kan inngå et samarbeid med skolen eller kommunen deres.

3. Inspirasjons- og informasjonsforedrag

Oppstartsforedrag til personalet, kommuneledelse og andre. For å lykkes med MOT må det forankres i alle ledd.

4. Rekruttere de rette til det lokale MOT-laget

MOTs viktigste suksessfaktor er å ha de rette menneskene som når inn til ungdoms hjerter. Vi samarbeider med den lokale ledelsen om å finne de rette menneskene som skal engasjere seg i MOT lokalt.

5. Grunnutdanning og Verdibasert lederutvikling

Tredagers samling på MOT-Camp i Trondheim for MOT-coach og lokal MOT-ledelse. Formålet er å få innblikk, oversikt og eierskap til MOT-konseptet og ruste det lokale MOT teamet i sine roller.

6. Oppstart med MOTs program

Nøye rekruttert MOT-coach kjører MOTs program «Robust ungdom».

 

Så hva venter du på? Dere kan starte arbeidet med å bruke MOT som et verktøy i det forebyggende arbeidet allerede i dag!

Kontakt din regionleder her