FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Vi trenger flere norske forskere

«Dette må forskningsministeren se», tenkte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter sitt besøk på FFI i 2018. Tirsdag var han tilbake på Kjeller med Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning (under paraplyen). De fikk blant annet møte FFIs autonome testbil Olav. Foto: FFI.​

Mangelen på stipendiater og forskere som kan sikkerhetsklareres kan på sikt bli et problem, mener FFI-direktør John-Mikal Størdal.

​Tirsdag var minister for forskning- og høyere utdannings, Iselin Nybø (V), på besøk hos FFI, sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Statsrådene fikk blant annet omvisning i FFIs beredskapslaboratorium, og fikk se hvordan FFI jobber med kunstig intelligens og autonomi.

Les også: FFI blir beredskapslaboratorium

FFI direktør John-Mikal Størdal sier forskning og høyere utdanning er viktig for å ivareta norsk sikkerhet.

– Ny kunnskap og ny teknologi gir nye muligheter, men også nye typer trusler som vi er nødt til å holde oss oppdatert om og forsvare oss mot. Det blir stadig viktigere at vi har tilgang til høyt utdannet personell som kan sikkerhetsklareres, understreker han.

Når nødetatene kommer over ukjente og potensialt farlige stoffer kan de sende stoffet til analyse og få gode råd fra FFIs beredskapslaboratorium. Seniorforsker Janne Tønsager (til venstre) er blant dem som bemanner vakttelefonen, og som her forteller om laboratoriet til Størdal, Bakke-Jensen og Nybø. Foto: FFI.

For å jobbe ved FFI og i Forsvaret kreves det nemlig sikkerhetsklarering. Kravene er strenge. For noen jobber kreves det i praksis norsk statsborgerskap.

Ifølge tall fra NIFO var 40 prosent av dem som tok doktorgrad i Norge i 2018 utenlandske statsborgere. Det er den høyeste andelen noen sinne. Tallet har vært jevnt stigende de siste årene. I 1999 var andelen 10 prosent.

– På en del viktige områder opplever vi at det er krevende å få kompetent personell som kan sikkerhetsklareres. Dette gjelder spesielt stillinger innenfor IKT og cyber, sier Størdal.

Vil tilbake til Kjeller

Iselin Nybø ser utfordringen FFI-direktøren peker på.

– Norge tiltrekker seg mange utenlandske stipendiater. Det er i utgangspunktet positivt. Vi vil jo ha de beste hodene. Samtidig må vi ta grep for å få flere med norsk statsborgerskap til å søke, sier Nybø.

Dette er et av målene i regjeringens langsiktige forskningsplan. Nybø mener FFI kan få en rolle i arbeidet, og har allerede invitert seg selv tilbake til FFI, blant annet for å høre mer om sommerstudentordningen. Hvert år henter FFI inn rundt 60 skarpe hoder fra blant annet NTNU og UiO for å løse oppgaver knyttet til ulike forskningsprosjekter. Mange av disse går videre og gjør karriere ved FFI.

Statsråden synes besøket på FFI var interessant.

– Det er nyttig å se bredden og allsidigheten i det dere holder på med, og hvordan FFIs forskning også bidrar til sivilsamfunnet og norsk industri, sa hun etter besøket.

Det var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som tok initiativ til visitten, etter at han var på FFI i november 2018.

– Å bli orientert om hva FFI gjør er definitivt nyttig for en forskningsminister. Sivil og militær forskning eksisterer ikke i to separate siloer. Det må samarbeid til for å få det beste ut av kunnskapsmiljøene vi har her til lands, mener Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vises rundt av FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: FFI.