Statsbygg: Rivekontrakt til Veidekke i Regjeringskvartalet

 

Statsbygg har inngått avtale med Veidekke om å rive R4 i Regjeringskvartalet. I avtalen foreligger det også en opsjon om å rive Y-blokken.

Regjeringsbygg 4 (R4) ble sterkt skadet under bombeeksplosjonen 22. juli 2011. I ettertid er all innredning og tekniske installasjoner fjernet i kontoretasjene.

Regjeringen besluttet i 2014 å bevare H-blokken og å rive R4, S-blokken og Y-blokken. Dette ble stadfestet i den statlige reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017. S-blokken ble revet i 2014 og 2015.

Tilbudsevaluering

I juli 2018 utlyste Statsbygg en prekvalifisering for å kontrahere riveentreprenør. Fire entreprenører ble etter dette invitert til å komme med tilbud. Etter en evaluering av tilbudene besluttet Statsbygg å inngå kontrakt med Veidekke.

Arbeidet med å rive R4 starter trolig i mars. I riving av R4 ligger også rivingen av tvillingbygget Møllergata 17. Hele bygningen skal rives ned til grunnen under terrengnivå i Møllergata.

Klippes ned

– Den mest synlige delen av rivingen hvor bygget klippes ned, vil foregå etter et par måneders arbeid. Vi vil starte i den nordlig delen av bygget med Møllergata 17 og jobbe oss sørover i det store bygget mot Stortorget. Massene vil bli kjørt ut av lastebiler over Youngstorget, sier Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen.

– Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan, basert på miljøprogrammet for nytt regjeringskvartal. I tillegg til kravene i planen forutsettes miljøsanering. Vi skal ha en høy sorteringsgrad, og sammen med Veidekke ønsker vi å ombruke og gjenbruke så mye av rivematerialene som mulig, sier prosjektdirektøren.

25.700 kvadratmeter

R4 stod ferdig i 1988 med ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk. Totalt utgjør det 25.700 kvadratmeter, inkludert arealet til integrerte Møllergata 17.

Arbeidet med å rive Y-blokken vil starte etter at arbeidet å rive R4 er avsluttet.

Kontakt

Knut Jørgensen
Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050

Send e-post

Pål Weiby Foto: Statsbygg
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395

Send e-post