MOT: Nye merknader i statsbudsjettet

Folkehelseminister Åse Michaelsen på møte med MOT i vår.

– Dette er en meget stor anerkjennelse til MOT, sier leder for MOT Norge, Marte Wivestad.

I forrige uke ble det klart at MOT ble trukket frem med merknad til statsbudsjettet for 2019, og for første gang ble det også synliggjort gjennom merknadene at MOT er et viktig verktøy i arbeidet med folkehelsen.


Myndighetskontakt i MOT, Sigrid Moum, sier dette er tidenes julegave til MOT.

– MOT har i 2018 hatt møter med politisk ledelse, departement og fagmiljø for å synliggjøre hvordan MOTs program vil gi innhold til ny folkehelsemelding, og ikke minst hvordan kommuner kan bruke MOT som verktøy i sitt arbeid med folkehelse. Vi er svært takknemlig for merknadene som vil være avgjørende for det videre arbeidet i MOT Norge, sier Moum.
– Dette gjør at vi kan nå ut til enda flere ungdommer
MOT har arbeidet med å styrke ungdoms robusthet i 21 år, og samarbeider i dag med over 250 skoler i Norge. Leder for MOT Norge, Marte Wivestad, takker personene bak merknadene og understreker at merknadene er et viktig steg for å få med enda flere skoler i 2019.
– Jeg vil spesielt takke regjeringspartiene for godt samarbeid og at de har sånn tro på MOT. Spesielt takk til Familie og kulturkomiteen som ser at MOT kan bidra i kampen mot barnefattigdom og ulikhet. Og så en stor takk til Folkehelseminister Åse Michaelsen som vi har hatt gode møter med for å vise hvor viktig MOT sitt arbeid er for å skape livsmestring og god psykisk helse hos barn og ungdom i Norge. Dette gjør at vi kan nå ut til enda flere ungdommer, sier Wivestad.
– Dette er en stor anerkjennelse til MOTs ildsjeler og det arbeid som legges ned over hele landet.

Merknadene:
Helse- og omsorgskomiteen:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vil understreke viktigheten av de frivillige og ideelle organisasjonenes arbeid med å bedre folkehelsen. Flertallet ønsker å trekke frem blant annet MOT, som med sin lange erfaring og gode resultater, er en viktig aktør i arbeidet med inkludering, livsmestring og styrking av ungdoms psykiske helse.
Familie- og kulturkomiteen:
Et tredje flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, vil videre vise til at et historisk høyt beløp på til sammen 270 mill. kroner er satt av til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom i år.
Dette flertallet mener at målretting av tiltak er et viktig virkemiddel for å utjevne forskjeller (…).
Dette flertallet vil peke på det viktige arbeidet organisasjonen MOT gjør med å skape trygge og inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, og vil understreke viktigheten av at organisasjonens tilskudd på posten opprettholdes.