FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – FFI er viktig for forsvarsplanleggingen

​FFIs styreleder Malin Stensønes (til venstre) og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal (til høyre) møtte komiteleder Anniken Huitfeld da hun og resten av Utenriks- og forsvarskomiteen gjestet FFI torsdag 15. november. Foto: FFI.

 

Det mente Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget etter komiteens besøk ved FFI i går.

​Under besøket fikk komitémedlemmene innsikt i teknologiske trender, hva disse betyr for Forsvaret og FFIs rolle og bidrag.

– Vi har hatt stort utbytte av besøket vårt her på Kjeller, sa Huitfeldt.

Følge med på utviklingen

– Vitenskap og teknologi har skapt, skaper og vil skape grunnleggende endringer. Introduksjonen av fly, kjernevåpen, missilteknologi og presisjonsstyrte våpen har alle ledet til helt nye operasjonskonsepter, innledet John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.

– På andre områder skjer utviklingen mer gradvis. Også dette krever oppmerksomhet, siden slike trender kan ha en tendens til å gå under radaren og skape utfordringer dersom de ikke settes på dagsorden i tide.

En av FFIs viktigste oppgaver er å holde seg underrettet om trekk ved den teknologiske utviklingen som kan påvirke forutsetningene for forsvarsplanleggingen.

Forsvarsplanlegging

Her fikk komiteen en oppdatering på hvordan FFI jobber for å støtte norsk forsvarsplanlegging, og hvilke scenarioer og utfordringer vi mener Forsvaret må kunne håndtere i årene som kommer.

Forsvarsministeren har nylig bedt FFI lage grunnlag for en ny langtidsplan for forsvarssektoren.

– Vi bruker scenarioer og analyserer hvordan ulike operasjonskonsepter egner seg i de forskjellige situasjonene. Det arbeidet danner blant annet grunnlag for hvilke materiellinvesteringer vi mener Forsvaret bør gjøre, forklarer Espen Skjelland, forskningsdirektør ved FFI.

– Gjennom disse analysene kan vi også bygge opp et helhetlig og langsiktig kostnadsbilde for Forsvaret.

Komitéleder Huitfeldt fortalte at stortingsrepresentantene hadde fått mange faglige råd som Utenriks- og forsvarskomiteen senere skal ta stilling til, og understreket at FFI har vært og er viktig for forsvarsplanleggingen.

Også komitémedlem Hårek Elvenes mente besøket hadde vært veldig interessant, og han trakk fram FFIs særskilte oppgave å bidra med råd til Forsvarets fellesoperative virksomhet og se totaliteten i hvordan Forsvaret settes sammen

Gir gode råd om teknologi

Stortingsrepresentantene fikk også en kort demonstrasjon av FFIs forskning på autonomi under sitt besøk.

FFI-forsker Kim Mathiassen viser komitémedlemmene hvordan et autonomt baseforsvar fungerer. FFIs autonome testbil Olav er en viktig del av dette. Den har nettopp har vært med på å forsvare en base under storøvelsen Trident Juncture. Nå er den tilbake på «skolebenken» på Kjeller. Foto: FFI.

– Autonome systemer kan få stor innvirkning på hvordan Forsvaret utstyres og opererer i framtiden og hvilke trusler Forsvaret vil møte, sier forskningssjef André Pettersen. Han leder arbeidet med autonome systemer ved FFI.

FFI tester ut både autonome båter, kjøretøyer og droner.

Målet er å gi råd om hvordan Forsvaret kan bruke denne teknologien, og hjelpe industrien med å utvikle og produsere systemene Forsvaret trenger.

Gir innspill til mange prosesser

Styreleder ved FFI, Malin Stensønes, oppsummerte dagens besøk slik:

– FFI gir innspill til mange prosesser Stortinget skal beslutte. I dag har vi presentert noen situasjonsbilder innen langtidsplanlegging, teknologisk utvikling og trusselsituasjonen som vi mener er viktig å ha med seg når disse beslutningene skal fattes.

– En veldig fin dag – proppfull av innhold og gode spørsmål, avsluttet Stensønes.