Byspire: salaten – Et samarbeid mellom Oslo Kommune og BySpire

 

Byspire_onWhite.png
OsloKommuneGrunerlokka.PNG

 

Av Jonathan Viklander

Oslo Kommune har startet et urbant jordbruksprosjekt hvor de skal dyrke salater og andre grønne spiselige planter ved bruk av konseptet vertikal dyrkning. Det finnes mange tomme kjellere i de kommunale byggene, og dette prosjektet tar i bruk en av disse sammen med teknologi og kunnskap fra BySpire for å dyrke mat til nabomiljøet. Målet med prosjektet er å skape betalte jobber og bidra til integrasjon i kommunen!

BySpires rolle i prosjektet har vært å bidra med kompetanse og teknologi, og vi har bidratt med opplæring og coaching av de ansatte. Vår ambisjonen er at dette skal kunne tas i bruk i andre bydeler og kommuner, og at Sinsensalaten og liknende selskaper skal kunne etableres og bidra til bærekraftig produksjon av nærprodusert mat.

VERTIKALT DYRKNINGSYSTEM

I et vertikalt dyrkningsystem vokser plantene  i både høyden og i bredden.

Man benytter seg av en metode som kalles for hydroponi, hvor plantenes røtter er i direktekontakt med vann, og får all den næring de trenger uten bruk av jord.

Rack.png
Høsting.png

OPPLÆRING AV DE ANSATTE

BySpire sørger for opplæring og kompetanse til Sinsensalaten, og har gjennomført kursing innen blant annet, såing, høsting, drift av systemene, og levering til kunder.

LEVERANSE MED SYKKELBUD

Produktene leveres med sykkelbud og BySpire benytter seg av tjenesten for å levere til sine kunder.

Et godt alternativ i et bilfritt Oslo. Dette er kortreist mat på sitt beste!

Sykkelbud.png