Logiq AS: Logiq informerer om EHF 3.0

EU-kommisjonen har kommet med en ny norm for faktura som skal gjelde for hele Europa i 2019. Dette innebærer at dagens EHF og PEPPOL BIS format for faktura og kreditnota må tilpasses den nye normen.

I Norge medfører dette at EHF 2.x vil fases ut og et nytt format, EHF 3.0, innføres.

 

Du kan lære mer om hvordan dette angår deg som kunde hos Logiq ved å lese vårt whitepaper – Logiq-whitepaper_EHF-3.0

Merk at du alltid kan kontakte Logiqs Servicedesk dersom du har spørsmål til dokumentet eller artikkelen. Dit kan du også henvende deg dersom du ønsker mer informasjon om hvordan dere kan benytte konverteringstjenesten vår.

 

Webinar om EHF 3.0

I forbindelse med denne store oppgraderingen arrangerer Logiq et gratis  webinar fredag 16. november.

Vi oppfordrer alle som har mottatt informasjonsmailen om å delta; partnere hos ERP leverandører, kunder som sender og mottar EHF, samt kunder som sender i andre format der Logiq konverter. Dette er svært nyttig informasjon, som er viktig å få på plass innen årsskiftet.

Ansvarlig for Logiq Servicedesk, Malin Lindgren, vil samtale med løsningsarkitekt hos Logiq, Thomas Nakken, om dette temaet, og informere om hvordan dette kan angå deg. Det er åpent å stille spørsmål, små som store, om detaljer rundt oppgraderingen til EHF 3.0.

Se mer informasjon HER og meld deg på – vi snakkes!

 

Tidsplan for innføring og migrering til EHF 3.0

  • Innføringen av EHF 3.0 vil skje i faser der en først både kan sende og motta siste versjon av EHF 2 og EHF 3.0, for så kun å benytte EHF 3.0.
  • Fra og med 1.1.2019 må alle være i stand til å motta EHF 3.0.
    • I perioden 1.1.2019 til 1.1.2020 vil en kunne motta både EHF 3.0 og EHF 2.0.
  • Fra 1.1.2020 vil ikke EHF 2.x kunne benyttes lengre.

 

Hvordan forholde seg til EHF 3.0 som fakturamottaker

Dersom man er registrert i ELMA må man fra og med 1. januar 2019 kunne motta EHF 3.0 faktura og kreditnota via PEPPOL. Logiq endrer oppføringer for våre kunder i ELMA, slik at de er registrert med den rette profilen. I 2019 vil disse kundene være registrerte i ELMA med både siste versjon av EHF 2 og EHF 3.0

Logiq håndterer migreringen for deg som fakturamottaker

Logiq som aksesspunkt vil kunne motta både EHF 2.x og EHF 3.0 – hva som sendes til deres økonomisystem kan styres av Logiq. Som tjenestetilbyder kan Logiq videresende fakturaen (EHF) vi mottok – dette kaller vi ruting. Vi kan også konvertere fakturaen vi mottok til det format som deres system benytter – dette kaller vi konvertering.

Ønsker dere å benytte Logiq sin konverteringstjeneste vil dere ikke bli påvirket av EHF 3.0 innføringen – Logiq vil håndtere både EHF 2.x og EHF 3.0, og sømløst levere det deres økonomisystem har behov for.

 

Hvordan forholde seg til EHF 3.0 som fakturautsteder

Fra 1. januar 2019 er det obligatorisk å kunne motta EHF 3.0, og valgfritt å kunne motta siste versjon av EHF 2. Fra 1. januar 2019 er det obligatorisk for leverandører av varer og tjenester til offentlige virksomheter å sende elektronisk faktura eller kreditnota på EHF 3.0

Logiq håndterer migreringen for deg som fakturautsteder

Logiq kan som aksesspunkt kontrollere om mottaker støtter siste versjon av EHF 2, eller EHF 3.0. Som tjenestetilbyder kan Logiq videresende fakturaen (EHF) vi mottar fra vår kunde, en tjeneste vi kaller ruting. Dersom dere ikke sender EHF 3.0 kan vi også konvertere fakturaen til siste versjon av EHF eller EHF 3.0 – etter hva mottaker er registrert med i ELMA og støtter. Det vil si at dersom dere

i dag sender et annet format enn EHF, vil Logiq håndtere konvertering av deres format.

Dere som kunde vil ikke bli påvirket av denne oppgradering.