Bane NOR: Viktige helgejobber på Dovrebanen

I regi av Bane NOR skal det jobbes høyt og lavt på hele Dovrebanen helga 1-2. september. Arbeidene berører også deler av Rørosbanen. Togene erstattes med buss.

Det skal jobbes døgnkontinuerlig med blant annet skinnebytte og andre sporarbeider gjennom helga. (Illustasjonsfoto: Øystein Grue)
Det skal jobbes døgnkontinuerlig med blant annet skinnebytte og andre sporarbeider gjennom helga. (Illustasjonsfoto: Øystein Grue)

Det er strekningen Eidsvoll-Trondheim S på Dovrebanen, samt Hamar-Løten og Røros-Trondheim S på Rørosbanen, som berøres av arbeidene. Her er banen stengt hele lørdag og søndag.  Mellom Trondheim S og Melhus/Støren innstilles også noen tog tidlig om morgenen mandag 3. september. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold. Dette er viktig arbeid som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Under kan du lese om noe av det som gjøres, og du finner nabovarsler og nærmere informasjon om arbeidene ved å klikke på lenkene.

Eidsvoll-Lillehammer

Blant annet blir det stor aktivitet på Hamar stasjon, med omfattende sporarbeider. I nordenden av stasjonen skal det byttes tre enkeltveksler, en dobbel kryssveksel og et sporkryss. På grunn av stort arbeidsomfang vil arbeidene pågå døgnkontinuerlig gjennom hele perioden.

En annen stor jobb er fornyelse av jernbanebrua ved Tangrud like sør for Lillehammer. Her kappes sporet og ny bru heises inn. Samtidig gjøres det en jobb med å forbedre sporgeometrien på stedet.

Nøytralisering og sveising av skinner etter solslyng under sommerens hetebølge, står på programmet flere steder. Skinner skal byttes mellom Espa og Tangen, sviller mellom Brøttum og Bergseng, og boretoget skal bore for nye mastefundamenter mellom Moelv og Bergsvika.

Flere steder denne helga utføres det som på jernbanespråket kalles «forberedende renseverk». Dette innebærer blant annet utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler. Dette er arbeid som legger til rette for at det senere skal kunne kjøres renseverk på strekningene.

Denne helga blir det gjort slikt arbeid på strekningene Rudshøgda-Moelv, Lillehammer-Fåberg, Losna-Fåvang, Ringebu stasjon, Ringebu-Hundorp, Fron-Vinstra og Støren-Lundamo.

Hektisk i Gudbrandsdalen

I tillegg til disse arbeidene står det også mange andre underbyggingstiltak på programmet oppover i Gudbrandsdalen. Litt nord for Fåberg forsøker man å få bukt med en årviss «telekul» som dukker opp i sporet. Enten årsaken er stein, fjell eller manglende drenering, skal problemet nå løses. Mellom Fåberg og Øyer skal det også sveises inn et skinnekapp.

Mellom Tretten og Losna er det hele syv forskjellige tiltak på en 400 meter lang strekning i et krevende terreng med skjæringer og vanskelig tilgjengelige skråninger. Det skal jobbes med stikkrenner og grøftrensk, og to stikkrenner skal skiftes ut i sin helhet.

Rett nord for Fåvang stasjon er det også teleproblemer som skal løses med dybdedrenering ned til 70 meter.  Ny stikkrenne blir det også på Vinstra stasjon.

Mellom Ringebu og Hundorp skal seks gravemaskiner i sving for å bygge hele 25 kabelkryssinger, mens på Brennhaug stasjon skal en fem meter lang stålbru erstattes med en betongplatebru.

Trøndelag

På Støren stasjon settes det opp ny LED-belysning med tilhørende installasjoner denne helga, og fra Støren nordover til Hovin skal det kobles inn permanente signalkabler på hele strekningen.

Ved Lundamo stasjon rives flere åk og master, og det gjøres endringer i kontaktledningsanlegget på stasjonen. På planovergangene ved Lerli og Kvammen mellom Melhus og Nypan skal det føres fram kabler, samt etableres kabelkryssinger under sporet.

Ved Storler/Klett skal det rives en sikkerhetsskjerm på en gammel jernbanebru. Skjermen ble bygget da den nye brua på Klett ble satt opp. Og sist, men ikke minst – inn mot Trondheim skal Nidareid tunnel rehabiliteres, i tillegg til at en pakkmaskin skal i sving på flere strekninger.

 

Av: Bane NOR